logo Sykehuspartner
En person som holder en tallerken med mat

Regionalt kostdatasystem

Prosjektet skal etablere et nytt sentralisert, regionalt kostdatasystem. Kostdatasystemet skal gi helseforetakene i Helse Sør-Øst støtte til å planlegge, bestille, produsere og levere næringsriktige måltider til pasienter og ansatte. Målet er økt pasientsikkerhet og mer effektiv drift av storkjøkken. 
 
 
​​Fase: Gjennomføringsfase - Utvikling og innføring
 
 


Sykehusene i Helse Sør-Øst serverer hvert år omlag 11 millioner måltider til pasientene. Tallene er basert på totalt antall liggedøgn i Helse Sør-Øst: ca. 4​ millioner liggedøgn med 3-4 måltider per døgn. Av disse må mer enn 30 prosent tilpasses for å imøtekomme ulike kostbehov, allergier, intoleranser og særskilte ønsker. For å sikre rett måltid til rett pasient er det behov for et kostdatasystem. 

Prosjektets formål er å etablere et nytt sentralisert, regionalt kostdatasystem som erstatter de to eksisterende lokale systemene. 

Et nytt system skal være fremtidsrettet og fleksibelt slik at det kan ivareta behovene både i dag og framover.  

 


Formålet med et nytt kostdatasystem er å legge til rette for: 

  • ​effektiv produksjon av måltider  
  • effektive og automatiserte logistikkprosesser som bidrar til redusert tidsbruk, bedre ordrefangst og redusert matsvinn, samt gir mer optimale lagre 
  • bedre kvalitet i leveranser av mat 
  • økt fokus på ernæring som en integrert del av pasientbehandlingen 
  • sikker tilpasning av mat til pasientens behov 
  • trygg matproduksjon i henhold til kravene i matlovgivningen  
  • bedre oversikt over matkostnader i klinikker og avdelinger 
  • reduserte kostnader ved å sentralisere drift og forvaltning av en ny løsning​​​ 

 

 

Fremdrifts​​​plan  

​Prosjektet startet i august 2021 og første gjennomføringsfase skal etter planen være ferdig i mai 2023.
Anskaffelse av nytt regionalt kostdatasystem ble gjennomført høsten 2022 og våren 2023. Utvikling og innføring av ny løsning starter høsten 2023. Sykehuset Østfold er det første helseforetaket som skal ta i bruk den nye løsningen.


 
 

Styringsgruppelede​​r og prosjektleder 

 
Styringsgruppeleder: Ilone Marie Rønbeck, Helse Sør-Øst RHF. 
 
Prosjektleder: Hege Fredhall, Sykehuspartner. 

​​


Foto: Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 23.04.2024