logo Sykehuspartner
Personvern epost illustrasjon

Personvern

Sykehuspartner er den regionale databehandler for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Som regional databehandler behandler Sykehuspartner HF en stor mengde sensitive personopplysninger på vegne av helseforetakene. Vi sørger for at disse opplysningene til enhver tid blir behandlet på en sikker, forsvarlig måte, etter instrukser fra helseforetakene, og i henhold til gjeldende lover og regler.

Hvis du har spørsmål om denne behandlingen kan du kontakte Personvernombudet i helseforetaket der du har vært pasient, se oversikt over behandlingssteder i Helse Sør-Øst.

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har personvernombud. Du kan kontakte Personvernombudet i Sykehuspartner HF på e-post: personvernombud@sykehuspartner.no eller telefon: 32 23 53 00.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Behandling av personopplysninger i Sykehuspartner HF.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Sykehuspartner HF ved administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Sykehuspartner er:

Adresse: Grønland 34, 3045 Drammen
E-post: post@sykehuspartner.no
Telefon: 32 23 53 00
Organisasjonsnr.: 914 637 651 ​

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene:

1. Henvendelser fra publikum
Når du tar kontakt med Sykehuspartner, registrerer vi ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av din henvendelse for å kunne svare på den. Dette er nødvendig for å kunne svare på henvendelsen og ivareta dine rettigheter som registrert.

2. Rekruttering til nye stillinger
Når du søker jobb hos oss, registrerer vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre personopplysninger som følger i jobbsøknaden. Vi må behandle disse personopplysningene for å kunne gjennomføre ansettelsesprosessen og behandle din søknad til oss. Dette skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt når du søker jobben. Vi bruker WebCruiter til å håndtere søknader og vi har inngått en avtale med WebCruiter om hvordan de behandler personopplysninger for oss (databehandleravtale). Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig og ikke lenger enn ett år etter avsluttet rekrutteringsprosess.

3. Oppfylle arbeidsavtalen med ansatte
Sykehuspartner behandler en rekke personopplysninger om ansatte for å oppfylle arbeidsavtalen med den enkelte ansatte.

4. Oppfølging av kontrakter med leverandører og kunder
Informasjon om kontaktpersoner i anbud, kontrakter og lignende. For eksempel navn, e-postadresser og bilde. Dette er nødvendig for å kunne ivareta forpliktelser med grunnlag i kontrakter.

5. Sende ut nyhetsbrev 
Abonnenter av vårt nyhetsbrev må registrere e-postadressen sin. E-postadressen brukes til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet.

6. Arkivformål
Sykehuspartner er som helseforetak bundet av arkivlovens regler om offentlige arkiv, jf. helseforetaksloven § 5 (4). Sykehuspartner arkiverer dokumenter for å bidra til en gjennomsiktig forvaltning og å sikre offentlig dokumentasjon som informasjonskilde for samtid og ettertid. Arkiverte dokumenter vil kunne inneholde personopplysninger.

2. Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Slike grunnlag vil typisk være en avtale eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Eksempel: Sykehuspartner oversender regninger til inkasso for å oppfylle den avtalen som opprinnelig ble inngått. En slik oversendelse vil kunne inneholde personopplysninger hos den bedriften som skylder oss penger.   

Sykehuspartner bruker eksterne leverandører (databehandlere) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Opplysninger knyttet til rekruttering, som svar på intervjuer, interne vurderinger mv. lagres så lenge det er hensiktsmessig.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og klage på behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/.

For spørsmål om dine rettigheter kan du kontakte oss på juridisk@sykehuspartner.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

5. Klagebehandling

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du sende en klage til post@sykehuspartner.no eller til Datatilsynet​.

 

6. Kontakt

Ved spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud på personvernombud@sykehuspartner.no.

Sist oppdatert 08.06.2023