logo Sykehuspartner
Menn som ser på en dataskjerm

Om oss

- Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Kontakt oss

​Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 81 000 brukere. I løpet av et døgn sendes det 1 million meldinger mellom våre IKT-systemer og brukere, helseforetak, legekontor og kommuner. Det kan være blant annet henvisninger, rekvisisjoner og prøvesvar.

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling. 

Det jobber rundt 1 ​800 medarbeidere i Sykehuspartner. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vi har også kontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. 

Vårt arbeid er forankret i visjonen: «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.»

Vår misjon er etablert for å tydeliggjøre hvorfor Sykehuspartner er til: «Vi utgjør en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.»

 

Våre mål i henhold til styringsdokument fra Helse Sør-Øst:

 • Levere som avtalt 
  Vi skal levere sikre og stabile tjenester i henhold til avtaler.

 • Standardisere og modernisere
  Vi skal fornye og standardisere tjenester og teknologi for å understøtte helseforetakenes moderniseringsbehov.

 • Digitalisere og effektivisere
  Vi skal digitalisere og effektivisere tjenestene til beste for pasienten.

Sykehuspartners utviklingsplan 2024-2028

Hanne Tangen Nilsen​ - Administrerende direktør
Anne Thea Hval - Direktør Økonomi og virksomhetsstyring
Terje Takle Johnsen - Direktør Prosjekttjenester og leverandørstyring 
Einar Devold - Direktør Administrative fellestjenester
Geir Ove Staalen - Direktør Kliniske IKT-tjenester
Olav Storli Ulvund - Direktør IKT-tjenester
Siv Halvorsen - Direktør HR og organisasjonsutvikling
Kenneth Roar Iversen - Direktør Kunde- og servicetjenester
Roger Bjørgan - Direktør Teknologi og arkitekturstyring​

Pressebilder

SAN (NITO og DNJ) - Brit Harnes
YS (Delta) - Trieu Quoe Nguyen​
​YS (Parat) - Trond Bamle
LO - Nina Cathrine Damsleth​
EL&IT - Jens Christian Schou Knutsen
Akademikerne - Joachim Thode​
UNIO (Akademikerforbundet, NSF​ og NRF) - ​​​Gry Næss  Dette leverer vi

  Sykehuspartner leverer sikker og stabil drift av IKT-utstyr, nettverk, kliniske og administrative applikasjoner og IKT-infrastruktur til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

  I årene fremover skal IKT-infrastrukturen standardiseres og moderniseres, slik at sykehusene kan ta i bruk fremtidens helseapplikasjoner. Sykehuspartners fageksperter er i gang med denne store oppgaven sammen med helseforetakene og ledende leverandører.

  IKT-området utgjør rundt 85 prosent av Sykehuspartner målt i omsetning og antall ansatte. Vi har solide fagmiljø innen både strategisk og operativ sikkerhet, og en egen CERT (Sykehuspartner CERT). Hundrevis av kritiske tjenester overvåkes og driftes hele døgnet, hele året. Vi bidrar også med prosjektledelse, kompetanse og kapasitet til regionale utviklingsprosjekter.

  Sykehuspartner leverer regionale administrative fellestjenester for å standardisere arbeidsprosesser og oppnå en høyere kvalitet for brukerne. Formålet er å bidra til økt brukervennlighet, høyere datakvalitet og bedre styringsinformasjon.

  Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av tjenester og løsninger som bidrar til å effektivisere sykehusadministrasjonen. Vi leverer en lang rekke løsninger som gir sykehusene gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet:


  •    Kompetanse og utdanning
  •    ERP
  •    Digital oversettelsestjeneste
  •    Lønn og personal
  •    Ressursstyring
  •    Spørreundersøkelser
  •    Økonomi og logistikk
  •    Publisering og samhandling (inkl. kontorstøtte)
  •    Program, portefølje og prosjektstyring
  •    Sak/arkiv
  •    Kvalitetsstøtte (lokale løsninger)
  •    Funksjonell og faglig support
  •    Rapportering og analyse i tjenestene

  Sykehusansatte kontakter brukerservice når de har spørsmål rundt lønn, problemer med IKT-utstyr eller programmer. For å yte best mulig service må vi ha god kjennskap til hva som faktisk skjer på et sykehus, og vi er stolte over å ha en svært høy løsningsgrad ved førstegangskontakt. I tillegg til brukerstøtte har vi ansatte lokalt i alle helseforetakene. Brukerservice betjener ca. 81 000 brukere.

  I 2023 ble Sykehuspartner kåret til Beste Kundeservice – Offentlig sektor.

  Kontakt oss

  Sykehuspartner har det største IKT-helsefaglige prosjektmiljøet i Norge, med over hundre pågående programmer og prosjekter for sykehusene og Helse Sør-Øst til enhver tid. I tillegg stiller vi kompetanse og kapasitet til rådighet for regionale prosjekter. Prosjektene bidrar til en trygg og effektiv pasientbehandling, samt utvikling og innovasjon i Helse-Norge.

   

  Sist oppdatert 17.04.2024