logo Sykehuspartner
En mann som holder en bok i en butikk

ERP-løsning for Sykehusapotekene

Prosjektets mål er å implementere en ny ERP-løsning som del av det nye apoteksystemet til Sykehusapotekene.  Den nasjonale apotekløsningen FarmaPro, som i dag brukes av alle apotek i Norge, skal fases ut av markedet. Prosjektets oppgave er derfor primært å sikre at kritiske virksomhetsprosesser i Sykehusapotekene, som lagerstyring, inngående vareflyt, ordrehåndtering og økonomistyring, ivaretas med god systemstøtte også i fremtiden.  

Den nye løsningen som skal tas i bruk på sykehusapotekene i Helse Sør-Øst har fått navnet Klara. 

​Fase: Gjennomføring
 

Dagens apotekløsning, FarmaPro, inkluderer ERP-funksjonalitet (Enterprise Resource Planning) som er tett integrert med løsning for reseptur- og butikkdata (RBD) samt bransjespesifikke funksjoner for apotek. Ny løsning vil bestå av to hovedapplikasjoner som integreres; RBD-løsning og ERP-løsning. Løsningene skal integreres med en ny nasjonal apotek-bransjeløsning kalt Eik. ERP-løsningen skal også erstatte økonomiløsningen som benyttes i dag.  

Sykehusapotekene har etablert et eget mottaksprosjekt for å ivareta innføringen av den nye løsningen Klara. 

 

Innføringen av Klara er først og fremst et fornyings- og moderniseringsprosjekt drevet frem av utfasingen av FarmaPro. Gjennom å ta i bruk et mer moderne verktøy er det også et mål å forbedre og optimalisere eksisterende funksjonalitet og arbeidsprosesser, og spesielt legge til rette for den fremtidige forsyningen av legemidler i helseregionen.  

Den nye ERP-løsningen for Sykehusapotekene skal: 

  • ​Sikre IT-støtte til kritiske forretningsprosesser.
  • Understøtte alle typer innkjøp, herunder innkjøp til apoteklager og innkjøp til eget forbruk.  
  • Sikre regional teknisk drift av en samlet ERP-løsning via Sykehuspartner. 
  • Etablere et sentralt register for legemidler i Helse Sør-Øst. 
  • Muliggjøre framtidig implementering av lukket legemiddelsløyfe. 

Prosjektet startet våren 2021 og skal etter planen være ferdig høsten 2023.

Styringsgruppeleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Ilone Marie Dolonen Rønbeck, Helse Sør-Øst RHF.  
Prosjektleder: Kristin Myrdal Sydtveit, innleid til Helse Sør-Øst RHF. 


Foto: Sykehusapotekene

Sist oppdatert 11.04.2024