logo Sykehuspartner
ny i sykehuspartner

Ny i Sykehuspartner

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som nyansatt i Sykehuspartner. Her finner du nyttige dokumenter knyttet til retningslinjer, goder, pensjoner og forsikringer. Vi gleder oss til å få deg med på laget!

Velkommen til oss

I Sykehuspartner har vi fokus på den læring og utvikling som skjer gjennom regelmessig evaluering av og justering av egen jobbutførelse, samt samarbeid og deling av kunnskap gjennom andre.

Vi tilstreber mobilisering av kompetanse gjennom rutiner og arbeidsprosesser for effektivt å kunne utnytte den vi har, samt tilegne oss ny relevant kompetanse. 

Som nyansatt i Sykehuspartner får du tildelt en fadder. For at du skal komme raskt inn i arbeidet vil fadder tilpasse programmet og støtte ved behov, ut fra konteksten og situasjonene du skal operere i.

Et vellykket introduksjonsprogram skal inneholde det som er nødvendig for at du skal utøve din rolle og oppgaver på best mulig måte. Programmet skal blant annet sikre forståelse for overordnede mål og rammer, gi nok kunnskap om kunde, fag og prosesser, samt ta viktige verktøy i bruk. Vi har også utarbeidet en egen kompetanseplan for nyansatte, som blant annet inkluderer e-læringskurs og fysisk introduksjonskurs. 

Arbeidsreglement​

Etiske Retningslinjer

Forsikringer for ansatte

Retningslinjer for mobiltelefoni

Rammer for hybrid arbeidsmodell

Sikkerhetsinstruks (som nyansatt skal du ikke signere denne manuelt, din digitale signatur på arbeidsavtalen gjelder også for denne)

Velkomsthilsen til nyansatte fra administrerende direktør

Hanne Tangen Nilsen, Administrerende direktør

 

Hva du blir en del av

Jobben vi gjør berører millioner av nordmenn! Vi leverer tjenester som skal i det stille legge til rette for at helsearbeidere får brukt sin kompetanse til det beste for pasienten. Har du utdanning og interesse innen teknologi, helse, prosjektledelse, HR, økonomi, logistikk med mer?

Les mer om hva vi gjør, hvor du finner oss og hvilke goder vi tilbyr.

Les her
kollegaer jobber kontor

Bli kjent med hverdagen til oss i Sykehuspartner

Her kan du møte et utvalg av våre kollegaer som deler fra sin hverdag. I Sykehuspartner blir du en del av et spennende og variert fagmiljø. 

Les her
tre kollegaer
Sist oppdatert 30.05.2023