logo Sykehuspartner
kollegaer jobber kontor

Hva du blir en del av

I Sykehuspartner venter fagutfordringene på deg, med mulighet for arbeidssted på Østlandet, Innlandet eller Sørlandet. Samtidig skal du leve av arbeidet du gjør, derfor tilbyr vi goder som passer alle livsfaser.

Vi tilbyr goder som passer til alle livsfaser:

  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Hybrid arbeidsmodell med mulighet for hjemmekontor
  • Et variert kursprogram innen et bredt spekter av fag
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Telefon- og bredbåndordninger
  • Bidrag til og rabatt på medlemskap hos utvalgte treningssentre
  • Bedriftsidrettslag og kulturfond

Se våre lokasjoner her

Dette er Sykehuspartner

Hverdagen på et sykehus er kompleks og mye må fungere sammen for at pasientene skal få behandlingen de trenger. I tillegg til medisinsk ekspertise, må helsepersonell til enhver tid ha nødvendige arbeidsverktøy til pasientbehandlingen. Gode verktøy frigir tid hos helsepersonell, så de kan bruke mer tid på behandling av pasienter. Derfor ble Sykehuspartner etablert. Vi har ansvaret for felles IKT-løsninger for alle sykehusene i regionen. 

Dette er Sykehuspartner

 

 

Bli kjent med hverdagen til oss i Sykehuspartner

Her kan du møte et utvalg av våre kollegaer som deler fra sin hverdag. I Sykehuspartner blir du en del av et spennende og variert fagmiljø. 

Les her
tre kollegaer
Sist oppdatert 24.05.2023