logo Sykehuspartner
En bunke papirer

Styret og styremøter

Styret for Sykehuspartner HF består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF, og tre medlemmer som velges av og blant ansatte. Her finner du informasjon om hvem som er i styret, samt oversikt over styremøter og sakspapirer.

I Sykehuspartner er alle styremøter åpne. Åpne styremøter innebærer at alle som ønsker det, kan være tilstede og overhøre møtene, uten tale-, forslags- eller stemmerett. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører dersom det foreligger et reelt og saklig behov, og vilkårene i helseforetaksloven §26 a er oppfylt. 

Dette betyr at hvem som helst kan delta som tilhører. Journalister kan komme og skrive om det som diskuteres og besluttes. Sakspapirene, utredningene og referatene er offentlige dokumenter og finnes tilgjengelig på nettsiden.

Har du spørsmål om styret kan du kontakte rådgiver Hilde Stenberg på 
e-post: hilde.stenberg@sykehuspartner.no.

Terje Rootwelt, styreleder
Nina Mevold, nestleder
Eivind Gjemdal, styremedlem
Bjørn Atle Bjørnbeth, styremedlem
Lisbeth Sommervoll, styremedlem
Ingeborg Øfsthus, styremedlem
Christer Andersen, ansattvalgt
Brit Harnes, ansattvalgt
Joachim Thode, ansattvalgt
Maria Marhaug Hamnes, ansattvalgt

Vararepresentanter:
Thomas Ottem
Jens Christian Schou Knutsen
Anne Aasmoe
Nina Cathrine Damsleth
Anne Nordkvelde
Randi Kaldestad Henriksen

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

 

Styresak 025-2024-2 Protokoll fra styremøte 10. april 2024.pdf

Protokoll fra styremøte 13. mars 2024.pdf

Kommende styremøter

 • Styremøte
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte
  28.
  august
  2024
 • Styremøte
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte
  25.
  september
  2024
 • Styremøte
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte
  30.
  oktober
  2024

Styredokumenter i 2024

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg.

       Styredokumenter i 2023

       Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg.


                  
                 Styredokumenter i 2022

                 Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg.

                            

                            

                           Sist oppdatert 06.06.2024