logo Sykehuspartner

Offentlig journal

Sykehuspartner HF er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven. Offentlig journal er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner HF. 

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

eller 

Skriv til Sykehuspartner HF på sikker digital måte: 
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/914637651

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i offentlig journal nedenfor. 

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

 


     

    Sist oppdatert 31.10.2016