logo Sykehuspartner

Strategier og planer

​​Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om bedre journaltjenester, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Delstrategi for teknologiområdet
Regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF 

 

Sist oppdatert 11.04.2024