logo Sykehuspartner
Portør triller seng i korridor

Øvrige styringsdokumenter og føringer

Leverandørstyring skal sikre at kartlegging, valg/anskaffelser og oppfølging av leverandører gjennomføres på en strategisk, systematisk og enhetlig måte. 

Ønsker du tilgang til styringsdokument for leverandørstyring finnes disse i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang), eventuelt kan du kontakte porteføljekontoret.​

 

Samhandlingsmodellen beskriver ansvars- og oppgavefordelingen for drift og forvaltning av IKT-komponentene koblet til medisinsk teknisk utstyr (MTU) mellom helseforetakene og Sykehuspartner.
 
Det er stor variasjon i type og bruksområder for MTU og på helseforetakene. Derfor er det behov for å kunne velge blant flere tjenestemodeller for å finne den som er best egnet for spesifikt MTU ved det enkelte helseforetak. Det er utarbeidet ni ulike tjenestemodeller som til sammen utgjør samhandlingsmodellen. 
 
Disse er beskrevet i et eget dokument. Ta kontakt med porteføljekontoret.
 

Det er utarbeidet prinsipper for planlegging av IKT i en tidlig fase av regionens byggeprosjekter. Prinsippene skal bidra til å sikre rammene for styring av IKT i gjennomføringen av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. 
 
Disse er beskrevet i et eget dokument. Ta kontakt med porteføljekontoret​​.

 

Det er utarbeidet en rekke regionale standarder for sporing og lokalisering av gjenstander og personer. Dette omfatter blant regional referansearkitektur og veiledere for automatisk identifikasjon og datafangst ved bruk av entydig strekkoding (GS1), herunder teknisk profil  for pasientmerking og pasientarmbånd, legemidler, sterilforsyning, ansattkort, eiendel og lokasjon. Målgruppen for disse dokumentene er primært medarbeidere på helseforetakene med ansvar for identifikasjon og sporing av utstyr og varer, samt medarbeidere ansvarlig for implementering av IKT‐system.

Se oversikt over utarbeidede dokumenter Dokumentoversikt GS1 (pdf). Ønsker du tilgang til noen av disse dokumentene kan du kontakte porteføljekontoret.​ Dokumentene finnes i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang).

 

 

Sist oppdatert 11.04.2024