logo Sykehuspartner

Organisering

Avdeling for porteføljestyring i Sykehuspartner består av fem seksjoner som samarbeider om det utøvende ansvaret for Sykehuspartners samlede porteføljestyring. Dette innebærer blant annet å etablere, rapportere, støtte og følge opp bl.a. strategi, mål, økonomisk langtidsplan, budsjett, risiko, resultat- og kapasitetsstyring per prosjekt, delportefølje og samlet for porteføljene. Avdelingen følger også opp gevinster og koordinerer endringsarbeidet i porteføljene ut mot helseforetakene og i Sykehuspartner. Ansvaret for regional prosjektveiviser og for å sikre bemanning i prosjektene ligger også til avdelingen.

For spørsmål knyttet til porteføljestyring, ta kontakt på portefoljestyring@sykehuspartner.no .

Sist oppdatert 03.06.2024