logo Sykehuspartner
Dame ser i mikroskop

Gevinst- og endringsarbeid

​Utviklingen av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling, krever at alle IKT-initiativer som starter er basert på effekt-/gevinstmål, og at gevinstarbeidet og -realiseringen følges opp.

Gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst har et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Dette innebærer å planlegge, prioritere og levere de endringsinitiativ som gir størst gevinst for regionen. Fokuset er hvilke effekter/gevinster tiltakene skal bidra til, og hvilke endringer som må til i linjeorganisasjonen for at disse skal kunne realiseres.

Et viktig ledd i dette er å styrke kompetansen og etablere felles praksis for gevinst- og endringsarbeid på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Det er derfor etablert et regionalt nettverk for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst der alle helseforetakene i regionen er representert. Sist oppdatert 11.04.2024