logo Sykehuspartner

TISK IKT tildelt Digitaliseringsprisen 2022

Sykehuspartner er sammen med samarbeidspartnere i TISK IKT tildelt Digitaliseringsprisen 2022.

Publisert 23.08.2022
Labtekniker studerer koronatester

Foto: Sykehuset Innlandet

TISK IKT er et storstilt digitaliseringssamarbeid mellom Sykehuspartner, Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for ehelse, Norsk helsenett (NHN), Skatteetaten, Politiet, Legeforeningen og Digitaliseringsdirektoratet etablert i forbindelse med koronapandemien. Prosjektets navn er betegnelsen på den digitale smittevernsstrategien knyttet til testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).

Mandag 22. august mottok TISK IKT Digitaliseringsprisen 2022 fra direktør Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet, som deler ut prisen årlig ​til de beste digitaliseringsprosjektene i offentlig regi.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette er fremtidens jobbmåte for å håndtere store samfunnsutfordringer og realisere regjeringens digitaliseringsstrategi. TISK IKT er en svært verdig vinner, uttalte Sutorius ved overrekkelsen.

​Sykehuspartners rolle i TISK-prosjektet har vært å utvikle en rekvireringsløsning for økt testkapasitet og en Nasjonal løsning for innrapportering av svar på hurtigtest.

TISK IKT har også tidligere blitt hedret med priser. ​i mars ble samarbeidsprosjektet hedret med den første eHelse-prisen under ​​eHelse-konferansen 2022, som arrangeres av Den Norske Dataforening i samarbeid med Legeforeningen og NFSs faggruppe for e-helse.
 

Finalister og kriterier 

​De to andre finalistene var Forsvarets «Min side»-løsning og Utlendingsdirektoratets automatisering av søknader om statsborgerskap.

Kriteriene for å motta prisen var at prosjektet skal bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentr​​um, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og​ vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.