logo Sykehuspartner

Nytt styre i Sykehuspartner HF

Helse Sør-Øst RHF har valgt nytt styre for Sykehuspartner HF. Ny styreleder er Terje Rootwelt, som til daglig er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 13.02.2024
Sist oppdatert 26.02.2024
Et bord med en stol og en datamaskin på den
Det nye styret vil virke fra 15. februar 2024 til februar 2026. Foto: Shutterstock

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som styreleder i Sykehuspartner HF, sier Terje Rootwelt.

- Utgangspunktet er godt. Tallene som viser sikker og stabil drift er meget gode, og det er avgjørende for dem som står i første linje og møter pasientene.

Det er nettopp pasient-, klinisk personell- og forskerperspektivet Rootwelt tar med seg inn i rollen som styreleder.

- Teknologien er en nå en tett integrert del av pasientbehandling og forskning, fra pasienter som får hjemmeoppfølging via en app til avanserte trykkamre, MR-maskiner og syklotroner. Sykehuspartner har stor kompetanse, og jeg er opptatt av at denne skal spille best mulig sammen med de ansatte ute i sykehusene. Dette er det min ambisjon å bidra til som styreleder, sier Rootwelt.

En mann som smiler til kameraet
Terje Rootwelt er ny styreleder i Sykehuspartner HF. Til daglig er han administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst RHF

I tillegg til Rootwelt er Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken, og Bengt Flygel Nilsfors, seksjonsleder for Digitalisering og IKT i Helse Nord RHF, valgt inn som nye styremedlemmer.

Styrene i helseforetakene er de øverste ansvarlige organene i foretakene og skal bidra til at helseforetakene gir gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen.

- Viktig for å nå våre mål

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som velger de eieroppnevnte styremedlemmene i alle helseforetakene i regionen. De nye styrene ble presentert under styremøtet 9. februar. Funksjonstid for de nye styrene er to år, fra 15. februar 2024 til februar 2026.

Styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem, sier han ser frem til et godt samarbeid med sykehusene, Sykehuspartner og Sykehusapotekene.

- Vi skal bidra til bærekraftige og gode helsetjenester. Og skal vi få løst oppgavene, må vi samarbeide godt på tvers i regionen, sier Gjedrem i en nyhetsartikkel på nettsiden til Helse Sør-Øst.

Også Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør i Sykehuspartner HF, ser frem til samarbeidet:

- Vi ser frem til et godt samarbeid med det nye styret og deres bidrag til å realisere våre mål og levere på vår misjon: Å gjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester. Det nye styret er viktige for oss for at vi skal kunne nå de ambisiøse målene vi har satt oss om å være en drivkraft for digital transformasjon i Helse Sør-Øst og å modernisere tjenesteproduksjonen for å møte nye og eksisterende behov i Helse Sør-Øst sine helseforetak, sier Tangen Nilsen.

Sykehuspartner HFs nye styre

Styret i Sykehuspartner har elleve medlemmer, hvorav sju er eieroppnevnte og fire er valgt av og blant de ansatte. Flere styremedlemmer er oppnevnt for en ny periode.

Gjedrem poengterer at det er viktig at styresammensetningen både ivaretar hensyn til kontinuitet og behov for å supplere styrene med ny og bred kompetanse.

 

Dette er styret i Syke​huspartner HF, med virkning fra 15. februar:

  • Styreleder                 Terje Rootwelt (ny)
  • Nestleder                  Nina Mevold        
  • Styremedlem           Eivind Gjemdal   
  • Styremedlem           Bjørn Atle Bjørnbeth       
  • Styremedlem           Lisbeth Sommervoll (ny)
  • Styremedlem           Ingeborg Øfsthus
  • Styremedlem           Bengt Flygel Nilsfors (ny, på plass med virkning fra 23. feb.)

Du kan se hvem de fire ansattrepresentantene er på siden for styreinformasjon på Sykehuspartner.no.

Du kan se en oversikt over alle de nye styrene i regionen her, i en artikkel hos Helse Sør-Øst.

 

Flere nyheter