logo Sykehuspartner

Vellykket innføring av nytt, livsviktig ambulanseutstyr

Nasjonal løsning for multimonitor rulles nå ut i Helse Sør-Øst. Vestre Viken, Oslo universitetssykehus og Ahus er først ute med å ta det i bruk – og de er svært fornøyde med innføringen.

Publisert 13.06.2024
Sist oppdatert 17.06.2024
En mann i rød jakke
Kenneth Breili, fagsjef prehospital infrastruktur i Vestre Viken, med ny multimonitor i ambulansen. Foto: Vestre Viken

Prosjektet skal bidra til å sikre drift av livsviktige tjenester slik at pasienten får rask, trygg og effektiv helsehjelp.

Det er Sykehuspartner som har ansvar for utrullingen ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Per nå er løsningen installert og tatt i bruk i alle ambulansene i Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus (OUS); 46 ved Vestre Viken og 70 ved OUS.

Multimonitor i ambulansene brukes til overvåking av blant annet hjerte (EKG), blodtrykk og oksygenmetning. Koblet opp mot en moderne skyløsning får sykehuspersonell direkte tilgang til målingene, som muliggjør bedre samhandling mellom ambulanse og sykehus.

Prosjektet omfatter både det tekniske utstyret (multimonitoren) og en IKT-løsning for samhandling mellom ambulanse og personell på sykehuset.

En svart koffert med rød og hvit sak
En multimonitor kan blant annet måle blodtrykk og oksygenmetning, overvåke hjerte (EKG) og har en innebygget hjertestarter. Foto: Vestre Viken. Foto: Vestre Viken

- Imponerende arbeid i helseforetakene

Prosjektleder i Sykehuspartner, Maria E. Nilsson, forteller om godt samarbeid med sykehusene.

 

En mann med blondt hår
Maria E. Nilsson, prosjektleder i Sykehuspartner. Foto: Sykehuspartner

- Det er mye logistikk ved en slik innføring: Maskinene må fysisk på plass i ambulansene og så er det opplæring av ansatte både i ambulansene og inne på sykehusene. Her har det vært imponerende arbeid, samarbeid og ibruktagelse ved både Vestre Viken og OUS, sier Nilsson.

Hun berømmer den enorme jobben helseforetakene har gjort med logistikk og opplæring.

Vestre Viken og OUS valgte ulik tilnærming til innføringen. Vestre Viken tok i bruk de nye monitorene suksessivt over en måneds tid, mens OUS rullet ut i alle bilene samtidig.

- Det ble løst på litt ulik måte, men like imponerende i begge helseforetakene, sier Nilsson.

 

Vestre Viken: - Vellykket prosjekt

Avdelingssjef ambulanse ved Vestre Viken, Lillian Solbakken, gir Nilsson og Sykehuspartner honnør for arbeidet med å lede det regionale prosjektet.

Portrettbilde av Lillian Solbakken

Foto: Vestre Viken

Lillian Solbakken, avdelingssjef ambulanse, Vestre Viken. Foto: Vestre Viken

 

– Dette er et vellykket prosjekt der vi gjennom en stor endring har holdt hele ambulanseflåten i drift parallelt, sier Solbakken i en nyhetsmelding på nettsiden til Vestre Viken.

Hun takker ansatte og vikarer som har gjort det mulig, gjennom fleksibilitet og ekstra innsats.

– Vi er glade for at tilbakemeldingen fra de ansatte har vært veldig god. For en ambulansearbeider betyr innføringen av den nye multimonitoren at alle de viktigste undersøkelsene våre kan gjennomføres med et arbeidsverktøy. Det vil si at vi kan gjøre en enda bedre jobb og sikre enda bedre pasientbehandling.

 

Videre utrulling i Helse Sør-Øst

Det regionale innføringsprosjektet nasjonal multimonitor i Helse Sør-Øst startet i november 2022. Etter planen skal det være ferdig i desember 2024.

- Prosjektet kommer å innføre løsningen for de helseforetakene som har investeringsbudsjett. Vi jobber nå med å planlegge innføringen for de helseforetakene som kommer etter sommeren, forteller Nilsson.

Selv om innføringen gjøres i regi av Sykehuspartner, avhenger innføringen av finansiering i de enkelte helseforetakene.

Målet for Helse Sør-Øst er at løsningen tas i bruk av helseforetakene så raskt som mulig. 

- Å få ut dette nye medisinsk-tekniske utstyr hjelper helseforetakene veldig. Dette prosjektet handler om virkelig livsviktig IKT, sier Nilsson.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Aktuelt