logo Sykehuspartner

Helseministeren berømmer KI-satsningen ved Vestre Viken HF

Vestre Viken HF er det første helseforetaket som har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) i stor skala. Sykehuspartner som stolt samarbeidspartner var til stede da KI ble lansert på Drammen sykehus, til lovord fra både ansatte og helseministeren.

Publisert 14.11.2023
En gruppe mennesker som står rundt datamaskiner
Radiograf Line Johannessen og radiolog Jonas Vardal, demonstrerer løsningen for helseminister Ingvild Kjerkol og direktør for teknologi og e-helse i HSØ RHF Rune Simensen. Foto: Elisabeth Askimdal Hersvik / Sykehuspartner

Oppstarten ved Drammen sykehus gikk helt etter planen, og mandag 16. november kl. 10 kunne de første pasientene få bildene sine tolket av kunstig intelligens i tillegg til radiograf og radiolog. Teknologien er en beslutningsstøtte som gir store tidsbesparelser for pasienter og for helsepersonell.

Til stede ved lansering var også helseminister Ingvild Kjerkol, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen, og ledelsen ved VVHF. Statsråden benyttet anledningen til å berømme satsningen på KI og motet VVHF har utvist ved å gå foran, teste og ta i bruk KI til det beste for fagfolk og pasientene. 

-Når vi i dag markerer at dette verktøyet tas i bruk her på Drammen sykehus, markerer vi også motet som ligger til grunn. Takk til Vestre Viken HF, og gratulerer til Drammen sykehus. Dette er en merkedag, og jeg gleder meg til å følge arbeidet med KI videre, sa ministeren.

Sykehuspartner er stolte over det tette og fine samarbeidet med Vestre Viken HF i dette initiativet. Vi ser frem til å fortsette ved Ringerike sykehus, og etter hvert de andre helseforetakene i regionen.
 
Les mer fra besøket i artikkel fra Vestre Viken HF her, og om selve teknologien og bidraget fra Sykehuspartner i tidligere artikkel.