logo Sykehuspartner

Sykehuspartner tilbyr tjeneste på kunstig intelligens

Sykehuspartner har i samarbeid med Vestre Viken HF gjort noe unikt i Helse-Norge ved å bane vei for at alle helseforetak i Helse Sør-Øst kan ta i bruk CE-merkede kunstig intelligens-applikasjoner for å analysere bilder i en klinisk hverdag.

Publisert 31.08.2023
En mann i hvit skjorte

Foto: Lars-Erik Vollebæk / Vestre Viken HF​​​

Radiograf Jonas Vatle ved Vestre Viken HF viser hvordan KI-applikasjonen fungerer.

Formålet er å kunne håndtere flere undersøkelser uten økt ressursbruk. Bruk av kunstig intelligens (KI) frigjør radiologressurser som kan benyttes på mer krevende undersøkelser, bedrer pasientforløpene og kan øke kvaliteten på bildediagnostikken.

Ny skytjeneste

Sykehuspartner innfører en ny skytjeneste, en KI-plattform som gjør at man kan koble på KI-applikasjoner. Tjenesten skal brukes som støtte for kliniker ved diagnostisering av bilder fra CT, MR og røntgen. Det er strenge sikkerhetsmekanismer som sørger for at IKT-sikkerhet og personvern er ivaretatt. 

Gjennom denne tjenesten blir undersøkelsene analysert av kunstig intelligens-applikasjoner før helsepersonell tolker bildene. Bildene blir strippet for unødige metadata , og tillagt et enhetsnummer. Bildet blir deretter sendt videre til KI-applikasjonen for prosessering.

Reduserer ventetid og forbedrer pasientflyten

Den første KI-applikasjonen som tas i bruk er en frakturløsning. Plattformen og applikasjonen ble satt i produksjon på Bærum sykehus den 29. august. I løpet av to minutter blir et røntgenbilde analysert. Dersom svaret er negativt vil pasienten kunne sendes hjem av radiograf i stedet for å vente på at en lege skal tolke bildene, noe som ofte kan ta lang tid. I tilfeller med påvist brudd sendes pasienten til behandlende lege. Foreløpig vil alltid en lege vurdere bildene i tillegg til kunstig intelligens-applikasjonen sin analyse.

Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

Illustrasjon: Vestre Viken HF

Illustrasjonen viser KI-applikasjonens diagnostikk prosess.

- Vi tar nå våre første steg mot å hente ut gevinster fra denne teknologien i driften på sykehusene. Kunstig intelligens blir viktig for oss for å kunne levere samme gode kvalitet i fremtiden, som i dag, med den store økningen i behov for bildediagnostikk, og helsetjenester for øvrig, som vi ser kommer. Det nære og gode samarbeidet mellom Sykehuspartner og Vestre Viken har vært den største suksessfaktoren for at vi har lyktes så godt med implementeringen, sier Bjørn Anton Graff, som har ledet prosjektet fra Vestre Viken sin side.  

Det planlegges å bredde ut løsningen til de andre sykehusene i Vestre Viken samt andre helseforetak i Helse Sør-Øst inneværende år.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Lars-Erik Vollebæk / Vestre Viken HF​​​

Radiologer og radiografer er fornøyd med innsatsen fra Sykehuspartner og leverandører som har bidratt til at de kan ta i bruk kunstig intelligens i tolkning av bilder.​ Her avbildet i forbindelse med at første KI-applikasjon ble satt i drift den 29. august.