logo Sykehuspartner
Ilustrasjonsbilde_datasystem_

Leverandørinformasjon

Nye logistikkbetingelser for alle helseregionene fra 1. februar 2024.

Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser.

Dagens logistikkbetingelser for Helse Sør-Øst vil erstattes av de nye betingelsene.

Logistikkbetingelser og elektronisk samhandlingsavtale vil tre i kraft fra 01.02.2024.

 

Dokumenter:

Her finner du rest og erstatningsskjema v4.


Guide for oppsett av faktura på
EHF format:

Brukerveiledning norsk - Oppsett av EHF faktura

User manual english - EHF invoice setup

 

Sist oppdatert 30.01.2024