logo
Ilustrasjonsbilde_datasystem_

Leverandørinformasjon

Praktisk informasjon ved logistikk og fakturering

​Logistikkbestemmelsene beskriver prosessen fra avtaleinngåelse til drift. Krav til innhold og utførelse beskrives i tabellen under.

Betingelsene gjelder alle leverandører som har avtale om levering av varer til Helse Sør-Øst. Betingelsene er gjenstand for revisjon. Leverandøren vil bli varslet åtte uker før enhver endring trer i kraft. Mer informasjon finnes her.

Eksempel på en standard rammeavtale finner du her.

Her finner du rest og erstatningsskjema v4.

Markedsdialog

Her finner du informasjon om Sykehuspartners publiserte forespørsler.


Guide for oppsett av faktura på EHF format

Brukerveiledning norsk - Oppsett av EHF faktura

User manual english - EHF invoice setup

 

Dokumentasjon
​Steg ​Overordnet beskrivelse ​Dokumentasjon
​Forberedelse ​ ​Sortiment/produkt
 • ​Krav til sortiment og produkt
 • Endringer og forvaltning
 • Forpakning, sporbarhet og holdbarhet

Sortiment og produktstyring

Emballering, merking og sporbarhet

​Grunndata
 • ​Innsending og registrering av grunndata
 • Endringer og forvaltning av grunndata
Krav til korrekt grunndata
​Utførelse ​Implementering
 • ​Plan og prosess for implementering
 • Kontroll ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter kontrollstasjon

Implementeringsplan

Krav ved kontrollstasjon

​Drift ​ ​Bestilling
 • ​Bestillinger fra Forsyningssenteret og helseforetakene
 • Konsignasjonslager

Krav til bestillingsinnhold, ordresvar og bestillingsflyt

Krav til konsignasjonslager og instrumentarium

​Vareflyt
 • ​Leveranser
 • Reklamasjon, avvik og tilbakekalling
 • Retur
 • KPI-måling på servicegrad og leveringspresisjon

Vareleveranse

Levering hovedlokasjon

 

Sist oppdatert 12.03.2021