logo Sykehuspartner
En kvinne som sitter på en seng

Regional løsning for EEG

EEG (elektroencefalografi) er en løsning som brukes til å overvåke hjernefunksjon og til diagnostikk av nevrologiske lidelser. Dette kan for eksempel være ved epilepsi, utviklingsforstyrrelser, hjerneskade etter hjertestans eller traumer. Årlig gjennomføres det i underkant av 20 000 EEG-undersøkelser på sykehus i Helse Sør-Øst.  
Prosjektets mål er å bytte ut dagens EEG-løsninger på helseforetakene med en regional løsning innen 2026.  

Fase: Gjennomføring 

Det er behov for å bytte ut dagens EEG-løsninger i regionen, da disse er gamle og har en rekke begrensninger både med tanke på teknologi og funksjonalitet.  

Løsningen er fragmentert og begrenser muligheten for å dele data på tvers av helseforetak. Ulike løsninger gjør det også ressurskrevende å utdanne spesialister og å drifte og forvalte løsningen.  

Dagens løsning vil heller ikke lenger bli støttet eller videreutviklet av leverandør.  

Prosjektets mål er å etablere en ny, regional EEG-løsning som erstatter gamle og lokale løsninger på helseforetakene. Løsningen skal blant annet bidra til: 

  • Økt kvalitet på undersøkelser. 
  • Lettere tilgang til undersøkelser utført på andre helseforetak. 
  • Enklere konsultering mellom helsepersonell på ulike helseforetak. 
  • Økt kvalitet på drift og forvaltning. 

 Dette innebærer følgende leveranser:  

  • Etablere regional løsning på sentralt datasenter i Sykehuspartner 
  • Standardisere arbeidsprosesser og opplæring. 
  • Etablere regional drifts- og forvaltningsmodell. 
  • Sette løsningen i drift ved tre helseforetak i regionen; Akershus universitetssykehus, Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus  

2024:  

- Sykehuspartner etablerer en regional løsning i nært samarbeid med tre helseforetak 

- Test av regional løsning 

 

2025:  

- Innføring på tre helseforetak første halvår 

- Innføring i resten av Helse Sør-Øst i andre halvår (tentativ plan) 

 

Styringsgruppelede og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Jan Olav Høgetveit, Oslo universitetssykehus  
Prosjektleder: Yrjan Schaug, Sykehuspartner (innleid)  
Ass. prosjektleder: Airen Willassen, Sykehuspartner 

 

Bilde: Oslo universitetssykehus, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 

Sist oppdatert 14.06.2024