logo Sykehuspartner
Bilde persontjenesten

Persontjenesten i Helse Sør-Øst

Hensikten med prosjektet er å sørge for at relevante IT-systemer i Helse Sør-Øst kan benytte oppdatert folkeregisterinformasjon. 
Prosjektet vil bidra til bedre datakvalitet ved at medarbeidere ved sykehusene får tilgang til folkeregisterinformasjon i tilnærmet sanntid.
Alle aktører i helsesektoren vil få folkeregisteropplysninger via en ny tjeneste fra Norsk helsenett - NHN Persontjeneste.
Prosjektet skal også lage et estimat for hvor mange IT-systemer i regionen som må tilrettelegges for å kunne ta i bruk ny personidentifikator (PID) som introduseres nasjonalt i 2032.  
Fødselsnummeret er et eksempel på en unik personidentifikator som offentlige og private virksomheter bruker til å knytte opplysninger til én bestemt person. Kapasiteten i dagens fødselsnummer er i ferd med å bli brukt opp, og det kommer derfor en nummerserie med større kapasitet i 2032. Estimatet blir grunnlag for arbeidet med å tilrettelegge Helse Sør-Øst sine IT-systemer slik at de kan håndtere alle som får nye personnummer fra den nye nummerserien.  

Prosjektet er startet for å sikre at alle fagsystemer knyttes til oppdatert informasjon fra Folkeregisteret. 
Dagens løsning fases ut i 2025, og fagsystemene må derfor ta i bruk Helse Sør-Øst Persontjeneste innen januar 2026 for å kunne ha tilgang til oppdaterte opplysninger.

I tillegg innfører Skatteetaten ny personidentifikator (PID) i stedet for dagens personnummer i 2032. Dette betyr at alle fagsystemer og medisinsk-teknisk utstyr (MTU) som benyttes i regionen derfor må tilrettelegges for lesing av fødselsdato og kjønn fra egne felt. 
Alle eksisterende fødselsnumre og d-numre vil fremdeles være gyldige, men datasystemene må i tillegg kunne lese de nye nummerseriene.

Alle systemer som henter informasjon fra Folkeregisteret om fødselsnummer, kjønn eller benytter kontrollberegning vil bli påvirket av den planlagte endringen.

Målet med prosjektet er at Helse Sør-Øst skal knyttes til løsningen med oppdatert folkeregisterinformasjon.

Det er også et mål med prosjektet at Helse Sør-Øst skal kunne arbeide strukturert med å forberede overgang til ny personidentifikator i 2032.

Prosjektet startet november 2023 og skal etter plan være ferdig i 2026.

Prosjektet planlegger overgang til gjennomføringsfase i april 2024.

Navn på styringsgruppeleder og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Jonny Kildal, Sykehuspartner.  

Prosjektleder: Ina Svendsen, Sykehuspartner.

Sist oppdatert 11.04.2024