logo Sykehuspartner
Foto av to ansatte i hvit frakk peker på skjerm

Pasientens journaldokumenter

Prosjektet pasientens journaldokumenter ( tidligerer kjernejournal dokumentdeling) skal bidra til at helsepersonell får enklere tilgang journaldokumenter ved ulike behandlingssteder. Løsningen innføres fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. I Helse Sør-Øst er det i første omgang leger og psykologer som får tilgang. Det vil i første omgang være epikriser og sammenfatninger, svar på bildeundersøkelser og henvisninger sendt fra sykehus som vil kunne deles. 

Er du pasient/pårørende, finner du mer informasjon hos helsenorge.no

Er du helsepersonell, finner du mer informasjon hos Norsk helsenett

 

Fase: Gjennomføring

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Prosjektet er ett av flere i Helse Sør-Øst som arbeider med å utvikle og modernisere pasientjournalsystemene. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling.

Løsningen innebærer i første omgang at definerte grupper helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese journaldokumenter fra sykehuset.

Utprøving av løsningen begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.  Les om erfaringene fra utprøvingsfasen.

 

Prosjektet er nasjonalt og ledes av Norsk helsenett med Helse Sør-Øst som nasjonal hovedsamarbeidspartner.  Les mer på Norsk helsenett


Dokumentdeling via kjernejournal vil bidra til at journalinformasjon kan være tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor behandling gis.  Grunnlaget for medisinske vurderinger, eksempelvis i akutte situasjoner, blir bedre.   

Løsningen innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.​

Styringsgruppe og  pr​​osjektleder

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektledere: Mariann Sela​nd, Sykehuspartner. ​

 

Sist oppdatert 05.06.2024