logo Sykehuspartner
Et par kvinner i hvite frakker

Ny regional løsning for medikamentell kreftbehandling

Prosjektet har som mål å innføre en ny regional løsning for medikamentell kreftbehandling som erstatning for dagens CMS-løsning.  

Fase: Planleggingsfase 

CMS (Chemotherapy Management System) er et system for bestilling, produksjon og administrering av medikamentell kreftbehandling.  I dag brukes CMS av sykepleiere, leger, koordinatorer, merkantilt personell og ledere.  
Bakgrunnen for ny regional løsning for medikamentell kreftbehandling, er at dagens løsning avsluttes fra leverandørens side ved utgangen av 2024. Helse Sør-Øst har derfor det siste året arbeidet med å vurdere hvilke alternativer som kunne være mulige for å realisere ny løsning. 
 
Det er vedtatt å anskaffe standard programvare via markedet, eventuelt kombinert med videreutvikling via prosess- og oppgaveplattformen. 
 

Forventet nytte av investeringen vil være å opprettholde de allerede realiserte gevinster gjennom innføring og brukt av regional løsning for medikamentell kreftbehandling (MKB-prosjektet) som ble avsluttet i 2019.  
Disse er blant annet: 

  • økt effektivitet og kvalitet ved pasientbehandling ved automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser og kvalitetssikret produksjon av kreftkurer ved Sykehusapoteket 
    lukket legemiddelsløyfe og reduserte ventetiden for pasienten for å få kur  
    lik pasientbehandling på tvers av helseforetak med et regionalt, oppdatert kurbibliotek 
  • lukket legemiddelsløyfe og reduserte ventetiden for pasienten for å få kur
  • lik pasientbehandling på tvers av helseforetak med et regionalt, oppdatert kurbibliotek

  • Prosjektet startet høsten 2023
  • En anskaffelse skal gjennomføres i 2024
  • Første helseforetak skal etter planen tar i bruk løsningen i første kvartal 2026. Endelig plan for innføring skal utarbeides i løpet av planleggingsfasen. 

Navn på styringgruppeleder og prosjektleder:

Styringsgruppeleder: Sigbjørn Smeland, Oslo universitetssykehus. 
Prosjektleder er Sanaz Arshi, Sykehuspartner  

Sist oppdatert 11.04.2024