logo Sykehuspartner

Rapporter

Avdeling for porteføljestyring i Sykehuspartner leverer tertialrapporter til styret i Helse Sør-Øst på de styregodkjente regionale IKT-prosjektene.

Tertialrapportene inneholder status, fremdrift og økonomi på prosjektene, og de viktigste risikoene med tiltaksbeskrivelse. Tertialrapportene inneholder også en evaluering fra vår eksterne kvalitetssikrer, av arbeidet i den regionale IKT-porteføljen. De beskriver også våre tiltak for å svare ut prioriterte forbedringsområder påpekt i rapporten.

Tertialrapportering for regionale IKT prosjekter:

 

Månedsrapportering til porteføljestyrene

Avdeling for porteføljestyring i Sykehuspartner leverer også månedlige rapporter til porteføljestyret både i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. I porteføljestyret i Helse Sør-Øst sitter alle de administrerende direktørene på helseforetakene i regionen.

Hensikten med rapportene er å gi porteføljestyret tilstrekkelig styringsunderlag. Rapportene inkluderer en samlet status over alle prosjektene i IKT-porteføljen med beskrivelse av økonomi, risiko, avhengigheter, eventuelle avvik, konsekvens og tiltak.

Porteføljerapport april 2024.pdf

Ønsker du tilgang til tidligere statusrapporter finnes disse i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang), eventuelt kan du kontakte porteføljekontoret.

 

Sist oppdatert 04.06.2024