logo Sykehuspartner

Videreutvikler oversettelsesverktøy for pasientkommunikasjon

Verktøyet skal være en kommunikasjonskanal mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell i situasjoner hvor man vanligvis ikke bestiller tolk.

Publisert 29.08.2022

skjermbilde av appen Care to translate på mobil

Sykehuspartner skal nå innføre og forvalte det digitale oversettelsesverktøyet Care To Translate, som sykehusene i Helse Sør-Øst kan benytte i pasientbehandling.

Oversettelsesappen er en del av IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst og representanter fra alle fire helseregioner har vært involvert i prosjektet. Helse Sør-Øst tilbyr verktøyet på regionalt nivå, der Sykehuspartner er forvalter av tjenesten i videreutviklingen. Rammeavtalen, som er inngått, gjør det mulig for alle de 4 helseregionene å benytte seg av det samme verktøyet.

Leveransen er også omtalt av Dagens Medisin.

Gode tilbakemeldinger

Care To Translate Verktøyet er en kommunikasjonskanal mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell i situasjoner hvor man vanligvis ikke bestiller tolk. Dette kan være tilfeller som kommunikasjon ved prøvetaking, røntgenundersøkelser, betaling eller enklere spørsmål til pasienter.

Evalueringsrapporten til Region Värmland i Sverige, som bruker oversettelsesverktøyet, viser at både ansatte og pasienter har god erfaring med å bruke tjenesten. De ansatte forteller at de kjenner en trygghet ved å ha verktøyet tilgjengelig, og pasienter opplever lettelse over endelig å kunne gjøre seg forstått og forstå de ansatte.

Verktøyet er også testet av helsepersonell på enkelte avdelinger på Oslo universitetssykehus. Tilbakemeldingene fra ansatte ved akuttmotaket er at verktøyet er svært nyttig, og gir tilgang på alle setninger man trenger og at man fåt innhentet viktig informasjon fra pasientene. ​

Tilbys alle helseforetakene i regionen

Det tilrettelegges nå for at alle helseforetakene i regionen kan ta i bruk verktøyet i møte med minoritetsspråklige pasienter. Sykehuspartner skal bistå helseforetakene i prosessen med skytjeneste-kompetanse.

– Applikasjonen skal ikke redusere kostnader ved å bruke mindre tolketjenester, men den skal bidra til å redusere behandlingstid og kommunikasjonstid med minoritetsspråklige pasienter. Slik kan Sykehuspartner være med på å frigjøre tid, øke kvaliteten på behandlingen og øke pasientenes tillit til helsepersonellet, forklarer Joachim Thode, medlem av styringsgruppen for prosjektet i Sykehuspartner.

Verktøyet er klart til å ta i bruk, og hvert helseforetak kan teste det kostnadsfritt i 2022. Sykehuset i Vestfold har allerede startet testing av verktøyet i Akuttsenteret og Barne- og ungdomsposten og melder om gode erfaringer.

I tillegg skal Oslo universitetssykehus ved Hjerte-thorax gjennomføre et forskningsprosjekt av effekten og nytten av applikasjonen.