logo Sykehuspartner

Velkommen til nye nettsider!

Onsdag 31. mai flyttet Sykehuspartner.no inn på ny nasjonal plattform og med nytt design.

Publisert 31.05.2023
Grafisk brukergrensesnitt, Word
Skjermbilde av nye sykehuspartner.no

–  Sykehuspartner flyttet i dag til ny plattform for nasjonal felles nettløsning. Overgangen gikk som planlagt og var vellykket. Det er viktig for vårt omdømme at vi har gode, informative og brukervennlige nettsider. Dette er et ledd i vårt arbeid med å bygge merkevaren Sykehuspartner, sier Cindy Empaynado, kommunikasjonssjef i Sykehuspartner.

Sykehuspartner.no er en del av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP), og bytter, sammen med 54 andre nettsteder, plattform for nettsidene i 2023. Det innebærer at alle som jobber med nettsider og pasientinformasjon på nett vil få ny og enklere arbeidsflate å jobbe i, med bedre funksjonalitet for å ivareta høy kvalitet og større muligheter for deling på tvers. FNSP skal slik bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten. 


Les mer om prosjektet på Forside spesialisthelsetjenesten (nhn.no)