logo Sykehuspartner

Trusselvurdering 2024 for spesialisthelsetjenesten

Trusselvurdering 2024 for spesialisthelsetjenesten er nå ferdigstilt og publisert. Vurderingen gir en beskrivelse av det digitale trusselbildet som spesialisthelsetjenesten står ovenfor, basert på de åpne trusselvurderingene fra myndighetene og rundt 50 andre nasjonale og internasjonale rapporter.

Publisert 03.06.2024
Sist oppdatert 07.06.2024
Trusselvurderingen 2024 i trykt format med forsiden opp.
Trusselvurderingen 2024

Rapporten skal sikre en omforent situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Trusselvurderingen gir innsikt i hvordan man kan forstå hva som truer spesialisthelsetjenestens verdier og hvilken risiko dette utgjør, slik at vi bedre evner å vurdere risiko vi står ovenfor.

Trusselvurderingen 2024 viser, som året før, at den mest alvorlige trusselen mot spesialisthelsetjenesten er kriminelle aktører, og særlig digital utpressing. Skadepotensialet av et slikt angrep kan være meget høy, og kan innebære både nedetid på tjenester, høye kostnader for opprydding og gjenopprettingstid.

Global statistikk viser at angrep mot helsesektoren har økt, der organiserte kriminelle aktører står bak de fleste angrep. Disse aktørene er økonomisk motivert, og går bredt ut mot flere sektorer og virksomheter. I tillegg er statlige aktørers vilje til å utøve spionasje en betydelig trussel mot spesialisthelsetjenesten.

Forskningsdata, informasjon om beredskap og sensitiv informasjon som helse- og personopplysninger er noen av verdiene det er attraktivt for statlige aktører å få tilgang til. Globalt er medisinsk forskning et område som spesielt statlige aktører er opptatt av. Spesialisthelsetjenesten har tette forbindelser med ulike forskningsinstitusjoner, og forskning er en viktig og integrert del av helsesektoren.

I økende grad benytter aktørene innsidere, tredjeparter og underleverandører for å få tilgang til informasjon. Dette krever økt oppmerksomhet på innsiderisiko, innsikt og kontroll på leverandørkjeder samt bedre forståelse for verdiene spesialisthelsetjenesten besitter.

Årets rapport er utarbeidet i fellesskap av de fire helseregionenes IKT-leverandører, samt HelseCERT.

Rapporten kan leses i sin helhet her.