logo Sykehuspartner

Trusselvurdering 2023

Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten.

Publisert 02.06.2023
Foto av trusselvurdering 2023

Foto: Sykehuspartner

Trusselvurdering 2023

Dette er første året trusselvurderingen for spesialisthelsetjenesten publiseres offentlig. Trusselvurderingen gir en grundig beskrivelse av det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten.

Årets vurdering er utarbeidet av Sykehuspartner, Helse Nord IKT og HelseCERT, i samarbeid og med støtte fra Helse Vest IKT og HEMIT.
 
Rapporten skal bidra med situasjonsforståelse og beslutningstøtte for spesialisthelsetjenesten og vi håper også produktet vil være verdifullt for flere i helsesektoren og andre virksomheter i våre verdikjeder.

Ønsker du å vite mer om hvilke trusselaktører som utgjør de mest alvorlige truslene mot spesialisthelsetjenesten? Hvorfor disse aktørene er spesielt interessert i nettopp oss, hvilke mål de søker i spesialisthelsetjenesten, hva som motiverer de og hvilke metoder og angrepsvektorer vi kan forvente å måtte forsvare oss mot?

Les rapporten her