logo Sykehuspartner

Sykehuspartner etablerer «fast track» for innovasjonsprosjekter

GNIST Verksted og Designlab skal være partnere for nyoppstartede innovasjonsprosjekter ved helseforetakene.

Publisert 23.06.2023
Ikon illustrasjon GNIST Verksted

Illustrasjon: Elise Jin Sandvik​, Sykehuspartner

Det er et kjent problem at det er vanskelig å finne fram ved etablering av ny teknologi i helsetjenesten, men nå skal det bli enklere. Sykehuspartner etablerer nye tjenester som skal tilrettelegge for raskere digital tjenesteutvikling i Helse Sør-Øst. To av disse tjenestene er GNIST Verksted og Designlab – og nettopp disse kommer til å ha et tett samarbeid for å sikre at innovasjonsprosjektene får god bistand fra Sykehuspartner.  

– Tjenestene skal i første omgang hjelpe tjenesteinnovasjonsprosjekter som har fått tildelt midler fra Helse Sør-Øst RHF med å raskt validere behovet og avklare de viktigste utfordringene og mulighetene gjennom design, koding og rådgivningsaktiviteter. Målet er å lage en «fast track» for innovasjonsprosjekter der det endelige målet er at prosjekter kommer mye raskere fra idé til realisert innovasjon, sier Hans Gallis, leder av GNIST, Sykehuspartners initiativ for å tilrettelegge for brukernær digital tjenesteutvikling i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF finansierer oppstarten av tjenestene og samarbeidet etableres i første omgang som et tilbud til prosjekter som har fått tildelt tjenesteinnovasjonsmidler i regionen. Gjennom utprøving og læring på noen utvalgte prosjekter til høsten er målet å skalere tilbudet til å gjelde alle typer digitale utviklingsprosjekter i regionen.

Tverrfaglige team

Tverrfaglige produktteam vil jobbe fokusert, dedikert og intensivt i kortere perioder for å finne ut hvordan prosjektene kan lykkes best mulig.

– Teamene settes sammen av ansatte i Sykehuspartner som har kompetanse til å veilede utviklere i bruk av utviklingsverktøyene i GNIST-portalen, drive frem tjenestedesign og prototyper samt bidra til arkitekturarbeid, og forretningsutvikling. I tillegg vil vi samarbeide med helseforetakene og markedet for å supplere med ekspertise der det er relevant, sier Gallis.

De tverrfaglige teamene kan hjelpe til med blant annet tilrettelegging av workshops, designarbeid, innovasjonsrådgivning, strategisk rådgivning, implementering av prototyper og brukertesting. GNIST sin verktøykasse med blant annet utvikler- og testmiljøer, vil også bli tilgjengelig gjennom samarbeidet mellom GNIST Verksted og Designlab.

Realisere flere prosjekter

Satsingen skal bidra til at flere prosjekter går fra pilot til å bli tatt i bruk, mer brukerorienterte løsninger samt raskere og rimeligere utvikling generelt.

Sykehuspartner vil med dette initiativet være tilstede i Health2B, en arena hvor pasienter, helsenæringen, akademia og helsetjenesten kommer sammen for å skape morgendagens helseløsninger. Der de er samlokalisert med innovasjonsmiljøene innenfor e-helse i Forskningsparken i Oslo.

GNIST Verksted og Designlab stiller med 1-2 personer 2-3 dager per uke i Health2B i starten,​​ og etter hvert er planen å være fast representert i Health2B.​