logo Sykehuspartner

Tettere samarbeid med sykehusene med «Sykehuspartner på hjul»

- ​​Dette har vært en svært positiv opplevelse, fra besøk til handling som synes. Dette vil vi ha mer av!

Publisert 27.02.2024
Bildet viser en gruppe IT-eksperter fra Sykehuspartner som er på besøk ved Sørlandet sykehus. Alle er kledd i hvitt sykehustøy.

Foto: Sykehuspartner HF

«Sykehuspartner på hjul»-teamet på besøk hos Sørlandet sykehus. Fra venstre: Vemund Lie Mortvedt, Martin de Lange, Glenn Knustad Ørknes, Michael Messina, Sondre Opstad Gustavsen, Ole Christian Jevne Schmidt og Frode Kipperberg.

Dette er tilbakemeldinger fra Sykehuset i Østfold (SØHF) etter besøk av Sykehuspartners ambulerende IT-team, «Sykehuspartner på hjul».

- Vi opplever teamet som fremoverlente, løsningsorienterte, kompetente og med et genuint ønske om å hjelpe oss. Og teamet er en gruppe vi ønsker skal fortsette å jobbe med oss, sier avdelingssjef for IKT og e-helse ved SØHF, Veronica Kruge Solberg.

«Sykehuspartner på hjul» er et initiativ fra Sykehuspartner der IKT-eksperter reiser rundt til sykehusene for å observere hvilke datautfordringer helseansatte har i hverdagen. Målet er å identifisere feil som ofte ikke meldes inn i en hektisk hverdag - og å løse disse for å gjøre IT-hverdagen på sykehusene bedre.

Så langt har teamet besøkt Akershus universitetssykehus (Ahus), Sørlandet sykehus (SSHF) og SØHF. Tilbakemeldingene så langt er at helseforetakene setter stor pris på initiativet, dialogen og oppfølgingen.

Planen er at «Sykehuspartner på hjul» skal besøke mange flere helseforetak i regionen, i løpet av året.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Ved å være ute på sykehusene og snakke direkte med de som bruker IT-systemene, får teamet fra Sykehuspartner uvurderlig innsikt i utfordringer og problemer.

- Stor effekt i hverdagen

De siste årene har Sykehuspartner jobbet mye med å redusere antallet uønskede driftshendelser fra sykehusenes IKT-systemer – noe de også har lykkes godt med og som du kan lese i en fersk artikkel fra Helse Sør-Øst RHF: 99,99 prosent stabil drift.

Sykehuspartners systemlogger viser imidlertid at det er en uoverensstemmelse mellom antallet feil som registreres – og det antallet feil som ansatte ved sykehusene aktivt melder inn.

- ​​Vi har derfor mistanke om at mange problemer ikke meldes inn – kanskje fordi man ikke har tid, eller så finner man måter å omgå problemene på, med midlertidige løsninger. Men dette gir jo ikke gode brukeropplevelser, så det ønsket vi å gjøre noe med, sier Sondre Opstad Gustavsen, seksjonsleder for klientvisualisering i Arbeidsflate i Sykehuspartner HF.

Etter sykehusbesøkene er det jobbet iherdig med å løse problemene som har kommet opp. Mange av feilene er løst allerede og det arbeidet fortsetter med de som gjenstår. «Sykehuspartner på hjul»-teamet følger opp helseforetakene direkte med forbedringer – og så prioriterer de sammen hva som er viktigst å ta tak i.

- Ved å være ute på sykehusene, hos kundene, får vi mulighet til å se og identifisere problemene og vi får en dialog med de som kjenner utfordringene best. Mye av feilrettingene vi gjør er mindre ting, men som har stor effekt i hverdagen for dem, sier Gustavsen.

Dette gjør Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for 81 000 brukere.

Dette inkluderer administrative og kliniske systemer på sykehusene, eksempelvis tjenester for sending av henvisninger, rekvisisjoner og prøvesvar. Det er Sykehuspartners oppgave å sørge for at disse tjenestene fungerer som de skal.

I løpet av et døgn sendes det 1 million meldinger mellom Sykehuspartners IKT-systemer og brukere, helseforetak, legekontor og kommuner.

Bedre forståelse gir bedre tjenester

I tillegg til å løse utfordringer for ansatte i helseforetakene, har «Sykehuspartner på hjul»-initiativet også andre store gevinster for Sykehuspartner.

- Forståelsen av hverdagen ute hos klinikere blir betydelig bedre når vi er der ute og snakker med og følger brukerne. Denne innsikten har direkte innvirkning på hvordan vi leverer og utvikler tjenestene våre. I tillegg er det også en del tilfeller hvor vi ser at systemene ikke brukes som ønsket, og da har vi mulighet til å legge opp ting annerledes, synliggjøre muligheter og å jobbe med informasjonen i fellesskap, sier Gustavsen.

Arbeidet gir også mulighet til å avdekke og håndtere feil før de oppstår andre steder, ved å korrigere systemene til andre helseforetak i regionen. Det er stor sannsynlighet for at brukere opplever de samme utfordringene, og på den måten kan Sykehuspartner være i forkant med kontinuerlig forbedring.

Flere nyheter