logo Sykehuspartner

Sykehuspartner moderniserer nettverk i Helse Sør-Øst

De neste årene skal Sykehuspartner modernisere eksisterende nettverk ved samtlige sykehus i Helse Sør-Øst.

Publisert 03.11.2022
Sist oppdatert 24.11.2022

En gruppe mennesker som står rundt et bord
(Illustrasjon: Shutterstock)

 

Hverdagen på sykehusene er kompleks og helseteknologi må utvikles raskt slik at nye tjenester og nytt utstyr kan tas i bruk. Mer enn 80 000 medarbeidere i Helse Sør-Øst jobber med liv og helse. Tusenvis av applikasjoner skal fungere hver dag, snakke sammen, driftes og forvaltes.

En mann med briller

Foto: Trine Skjæveland Maudal / Sykehuspartner

Terje Takle Johnsen

– IKT er ikke lenger kun et støtteverktøy, men en sentral del av sykehusvirksomheten. Det krever blant annet en moderne og effektiv nettverksinfrastruktur, sier Terje Takle Johnsen, direktør og eier av prosjekt modernisering av nett i Sykehuspartner.

Arbeidet med moderniseringen av nettverk vil gjennomføres over en periode på flere år. Første fase som nå er besluttet vil omfatte modernisering av nettverket for Sunnaas HF, Vestre Viken HF og Sentralt Datasenter. Planlegging av neste fase som vil dekke flere av helseforetakene vil skje parallelt med gjennomføring av første fase.

Stort behov for modernisering

Moderniseringsarbeidet i helsevesenet er et kontinuerlig arbeid. Hva gjelder nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst så er denne svært fragmentert og består av mange ulike løsninger. I tillegg er dagens løsninger utdaterte eller er i ferd med å bli utdaterte.

Hensikten med prosjektet er å etablere en standardisert, helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet og sporbarhet samt god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for både tjenestene og for brukerne, og vil samtidig understøtte bruk av mobile tjenester som blir stadig mer utstrakt og gir effektiviseringsgevinster for både ansatte og pasienter.

– Et klart mål er å forbedre arbeidshverdagen til ansatte og klinikere, og gjennom det også skape forbedringer for pasienter ved at nettverket vil gi vesentlig større kapasitet og bedre ytelse enn i dag, sier Takle Johnsen.

Muliggjør nye tjenester og teknologiske løsninger

Et modernisert nettverk, slik det er planlagt, vil bidra til at man kan gjennomføre en rekke av initiativene som er nedfelt i Helse Sør-Øst sin utviklingsplan 2035. Eksempler på dette er tilrettelegging for mobilitet og nye arbeidsflater, digital hjemmeoppfølging og bygging av nye, planlagte sykehus. I tillegg vil et modernisert nettverk være en forutsetning for å kunne etablere nye medisin- og byggtekniske løsninger på en sikker og stabil måte.

For regionen som sådan vil moderniseringen av nettverk også innebære klare forbedringer. Blant annet betyr det økt sikkerhet gjennom at man tar i bruk moderne sikkerhetsfunksjoner og dokumenterbar etterlevelse, samt at det vil bli enklere å gjennomføre nettverksendringer (nye tjenester, nytt utstyr og enklere skalering).

Økt evne til å gjennomføre livssyklushåndtering av nettverksinfrastruktur, større evne til å samhandle på tvers av virksomheter, nasjonalt og med private aktører og leverandører er også betydelige forbedringer for hele helseregionen.

Attraktiv arbeidshverdag i Sykehuspartner

Det omfattende arbeidet med å modernisere nettverket som nå er iverksatt har allerede blitt lagt merke til i it-bransjen. I prosjektet vil det blant annet innføres et nytt sett med programvarebaserte såkalte orkestreringsverktøy, basert på det man på fagspråket kaller Infrastructure as Code (IAC), som innebærer å gå fra styring av enkeltelementer til å styre helheten gjennom automatisering. Dette er det mange i bransjen som ønsker å jobbe med.– Det er ingen tvil om at et prosjekt av en slik størrelse, med topp moderne teknologi og samarbeid med de beste miljøene i landet tiltrekker oppmerksomhet og flinke folk som ønsker å jobbe med moderne og programvaredrevet nettverkinfrastruktur. Det er vi stolte av, avslutter prosjekteier Terje Takle Johnsen.


Det meste av Sykehuspartners arbeid med modernisering og standardisering er organisert i Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Programmet har levert og avsluttet elleve prosjekter, og har for tiden ni i gjennomføring. Programmet vil pågå ut 2023, mens flere av prosjektene vil fortsette å levere løsninger også etter dette.​

Vil du bli en del av Norges meste spennende it-miljøer?

Les mer om hvordan det er å jobbe i Sykehuspartner og se våre ledige stillinger.
Jobb hos oss
Bilde av medarbeidere i Sykehuspartner

​​