logo Sykehuspartner

Helse Sør-Øst (Sykehuspartner Regional ERP tjeneste) er kåret til Digital Champion 2023

Prisen ble utdelt under Eye-share brukerkonferanse i Bergen til stolte representanter fra Regional ERP tjeneste og regnskapsavdelingene i Helse Sør-Øst (HSØ).

Publisert 27.11.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Stolte representanter fra Regional ERP tjeneste og regnskapsavdelingene i Helse Sør-Øst (HSØ).

Eye-share brukerforum er en årlig konferanse for kunder av Eye-share. Konferansen ble avholdt i Bergen 16.-17. november.

Eye-share er en skybasert løsning og er del av regional ERP tjeneste. Løsningen behandler 1 million leverandørfakturaer i året for hele foretaksgruppen i HSØ. De fokuserer på modernisering av økonomiprosesser hvor automatisering og bruk av kunstig intelligens (KI) er vitale deler av målbildet. 

Prisen er en flott anerkjennelse for det betydelige arbeidet som legges ned for å kunne strekke seg mot Helse Sør-Øst og Sykehuspartner sin visjon: “Gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det”.

Digital Champion 2023 

Kåringen trekker frem fire kunder som har gått foran i det teknologiske landskapet med fokus på automatisering av sine prosesser fra innkjøp-til-betaling. Dette er kunder, som gjennom tydelig lederskap og fokus på digitalisering, har oppnådd betydelige resultater med Eye-share som programvare, som både inspirerer og viser vei for andre kunder. 

Helse Sør-Øst var én av fire nominerte til prisen «Digital Champion 2023». Kavli, Høyskolen i Kristiania og Festi var også nominert. 

I nominasjonsteksten sa Torhill Falnes, adm.dir i Eye-share blant annet:

“Fra våren 2022 har de jobbet systematisk med forbedringsprosjekter som også videreføres i hele 2024. Alle foretakene deltar i heldagsmøter hver måned hvor de sammen med Regional ERP tjeneste i Sykehuspartner kartlegger hvilke fokusområder som prioriteres for forbedring i henhold til HSØ sin strategi. Med mange foretak med ulikt volum og utgangspunkt jobbes det kontinuerlig med forbedring i henhold til regionale arbeidsprosesser, hvor Sykehuspartner forvalter løsningen i forhold til endringer. Som resultat av dette har de i løpet av 2023 hatt økt matcheandel på innkjøpsfakturaer, og fått redusert antall fakturaer som må manuelt behandles ved å se på avviksgrenser. De har oppgradert til siste versjon for å legge til rette for KI med linjekontering og jobber kontinuerlig med å ta i bruk nye funksjoner.”

I tråd med strategisk retning 

Juryens begrunnelse over, anerkjenner Regional forvaltningsmodell som en god måte å jobbe sammen på. I tillegg er det vi gjør i ERP-tjenesten helt i tråd med den strategiske retningen som nå er satt for Sykehuspartner.

- Vi har et oppdrag om å standardisere, og vil jobbe videre med å automatisere og effektivisere prosessene på dette området. Jeg er stolt av alt ERP-teamet har fått til, og ser frem til å følge arbeidet videre, sier Einar Devold, Direktør for Administrative Fellestjenester i Sykehuspartner.

Regional ERP Tjeneste 

Regional ERP tjeneste leverer innkjøp, logistikk og regnskapstjenester til alle foretak i Helse Sør-Øst. Siden våren 2023 har alle foretak vært samlet på felles regional tjeneste. Fokuset fremover er på standardisering, automatisering og regional forbedring. Tjenesten er opptatt av å gjøre forbedringsarbeid og standardisering i tett samarbeid med kundene våre, blant annet gjennom arbeidsgrupper organisert via Fellesarena.