logo Sykehuspartner

Økt sikkerhet med ny overfallsalarm

Sykehuspartner har bidratt til en sikrere hverdag for både ansatte og pasienter ved det nye psykiatribygget i Kristiansand. 

Publisert 15.03.2023

Slik ser det nye psykiatribygget ut. (Foto: Marcel Tiedje/Skanska)

Slik ser det nye psykiatribygget ut. (Foto: Marcel Tiedje/Skanska)

Sykehuspartner har nylig gjennomført leveranser av IKT-systemer og utstyr til det nye psykiatribygget ved Sørlandet Sykehus på Eg i Kristiansand. En av de viktigste leveransene var løsninger for en ny og moderne mobil overfallsalarm med svært god dekning både innendørs og utendørs.

Tryggere å være på jobb
Løsningen for overfallsalarmen viser nøyaktig posisjonering innendørs og pre-definerte soner utendørs, som er utarbeidet og definert i samarbeid med brukerne. Alt av alarmtekster og mulige scenarier er også forankret med brukerne for å være mest mulig realistisk og treffsikkert.  

– Sikkerheten til alle som befinner seg i og utenfor bygget trumfer det meste. Derfor har det vært viktig for oss i Sykehuspartner å sørge for at det ikke er dødsoner der overfallsalarmer og såkalt «kollega til kollega»-alarm ikke har dekning. Dette er løsninger som gir både ansatte og pasienter en tryggere hverdag ved sykehuset, forklarer Per Gunnar Riber, prosjektleder i Sykehuspartner.

Visualisering av alarmer
En ting er at alarmen skal fungere som den skal, når den skal. Men det er også viktig å lokalisere alarmer når de oppstår, og kunne bruke de erfaringene man gjør seg over tid til å forbedre systemet og sikkerheten til ansatte og pasienter.

– Løsningen inneholder en modul der alarmer vises på skjermer ved alle arbeidsstasjoner og i alle vaktrom. Alarmene viser både nåværende og forrige posisjon i visuelt sterke kartbilder som gir en umiddelbar oversikt slik at man er i stand til å agere raskt. Over tid vil man opparbeide seg en alarmhistorikk som gir et godt grunnlag for analyser, som blir et viktig verktøy for å bedre sikkerheten ytterligere, sier Per Gunnar Riber.

Verdifull erfaring
Prosjektet har gått smidig og med god fremdrift fra start til slutt, der det overordnede oppdraget har gått ut på å etablere fleksible løsninger for å møte fremtidens behov.

– Vi kom tidlig inn i bygget og startet med å etablere kablet og trådløst nett. Dette var til stor hjelp for flere av de andre leverandørene i prosjektet. Vi har i det hele hatt et veldig godt og tett samarbeid med de andre leverandørene og med Sykehuset Sørlandet, forteller Per Gunnar Riber.

Sykehuspartner sitter på svært verdifull kompetanse og erfaring etter å vært gjennom prosjektet i Kristiansand, og er godt posisjonert til å levere tilsvarende til Senter for psykisk helsevern Norbyhagen (PHN) til AHUS som er en utvidelse av den eksisterende sykehusstrukturen på Nordbyhagen. Dette prosjektet har tilsvarende ambisjonsnivå som i Kristiansand.

I tillegg til overfallsalarm har Sykehuspartner også levert telefoni, datanett (kablet og tråløst / wifi), kommunikasjonsrom, pasientsignal (anrop fra pasienter eller besøkende), porttelefoner, AV-utstyr til møterom, spesialrom og multisal, i tillegg til diverse annet IKT-utstyr, til det nye psykiatribygget i Kristiansand.