logo Sykehuspartner

Nytt system skal gi raskere og bedre måltider til pasientene

Nytt felles matproduksjonssystem til helseforetakene i Helse Sør-Øst skal bidra til å sikre effektiv produksjon av måltider, bedre kvalitet på maten og redusert tidsbruk.

Publisert 12.10.2022
Sist oppdatert 24.11.2022

Matservering ved Oslo universitetssykehus

(Illustrasjon: Oslo universitetssykehus )

Det regionale kostdatasystemet er et nytt sentralisert matproduksjonssystem som erstatter de eksisterende lokale systemene i Helse Sør-Øst RHF. Hensikten er at prosessen med å levere rett mat til rett pasient til rett tid skal bli enklere. Det nye regionale IT-systemet skal være fremtidsrettet og fleksibelt slik at det kan ivareta helseforetakene og pasientenes nåværende og fremtidige behov.

Sykehuspartner eier de eksisterende kostdatasystemene og ble tidlig involvert i prosjektet.

– Dette gjør at vi kan bidra til gode anskaffelser med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Standardisering gjennom regionale løsninger er en viktig målsetning for oss. I dag forvalter vi forskjellige løsninger som er installert på ulike måter hos foretakene, og disse skal samles til ett, forteller seksjonsleder og tjenesteporteføljeansvarlig i Sykehuspartner, Gulay Kutal.

En felles løsning

Løsningen skal gi helseforetakene i Helse Sør-Øst støtte til å planlegge, bestille, produsere og levere næringsriktige måltider til pasienter og ansatte. Målet er økt pasientsikkerhet og mer effektiv drift av storkjøkken. 

Det er i dag lokale rutiner for matproduksjon på sykehusene og kostdatasystemet brukes litt ulikt.

– I forbindelse med denne anskaffelsen er vi endelig i posisjon til å etablere og videreutvikle én regional løsning med felles prosesser og rutiner på tvers av helseforetakene. Dette vil legge til rette for at prosesser, rutiner og system utvikles i samme retning, sier styringsgruppeleder og avdelingsdirektør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF, llone Rønbeck.

Sykehuspartners rolle i prosjektet

Sykehuspartner har en tjenesteintegrerende rolle i prosjektet og har blant annet bidratt til kravliste til leverandør. Listen inkluderer dermed drift, forvaltning og videreutviklingskrav, men også helseforetakenes egne krav til løsningen.

– Sykehuspartner bidrar med erfaring og kunnskap for å trygge anskaffelsesprosessen. Å utvide tjenesten slik at den blir en felles løsning gjør at helseforetakene får synergieffekter av hverandre, forteller prosjektleder i Sykehuspartner, Hege Fredhall

Første gjennomføringsfase skal etter planen være ferdig våren 2023. Deretter starter innføring av løsningen hos alle helseforetakene. ​

​​