logo Sykehuspartner

Nytt pacemaker-register kan redde liv

Registeret gjør det enkelt å spore opp hjertepasientene raskt -dersom produsenter eller leger oppdager feil på dette livsviktige utstyret.

Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 16.03.2023
En haug med mynter

I Norge har rundt 30 000 personer fått operert inn en pacemaker på grunn av langsom eller unormal hjerterytme. I tillegg kommer personer som har en hjertestarter under huden, en såkalt ICD som sender støt til hjertet dersom det stanser.

Hvis det oppdages feil på slikt utstyr eller at utstyret trenger oppgradering, kan det være kritisk å spore opp og varsle pasienter raskt. Tidligere har det tatt opptil flere uker å finne pasientene, fordi det har manglet et sentralt register over hvem som har hvilke typer pacemakere og hjertestartere. Nå har Sykehuspartner bidratt til at pasientene kan kontaktes raskt med noen få tastetrykk.

Etablert på rekordtid

Bestillingen om å etablere registeret kom til Sykehuspartner i november 2020. Oppdraget skulle være gjennomført innen årsskiftet, i løpet av bare halvannen måned.

Sykehuspartner har blant annet sørget for brannmursåpninger , løsningsdesign, forenklet risikovurdering og vært med i utforming av avtaler. Sykehuspartner har også bistått i samarbeidet mellom Norsk Helsenett, andre helseregioner og overleger fra OUS som har ledet arbeidet.

Tjenesteansvarlig i Sykehuspartners avdeling for Spesialtjenester, André Fensholt Jølsen forteller om en enorm innsats fra alle involverte for å komme i mål med tjenesten innen tidsfristen.

– Alle hev seg rundt og det har blitt mange sene kvelder og helger for å dra denne bestillingen igjennom, forteller han.

Dansk løsning

Veien til et nasjonalt pacemaker-register har vært lang. Opprinnelig var planen at det skulle bygges et nasjonalt register fra bunnen av. Det viste seg vanskelig på grunn av komplekse og gamle systemer på sykehusene. Etter at pasienter sto frem i 2018 og det kom et nasjonalt opprop til helseministeren fra flere hjerteleger, ble planen skrotet. Det ble i stedet bestemt å anskaffe en kopi av Danmarks pacemaker-register.

-Vi kan med glede konstatere at vi nå har et nasjonalt behandlingsregister der alle sykehusene kan rapportere inn, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Nå er avtalen på plass og like før påske var de 300 første pasientene lagt inn i registeret, som driftes av Norsk Helsenett. Registeret har allerede vært tilgjengelig for alle sykehusene i Helse Sør-Øst en periode, og nå kan sykehusene i resten av landet også ta dette i bruk.