logo Sykehuspartner

Byttet komplekst nettverk uten nedetid

Ved Sykehuset Østfold Kalnes har Sykehuspartner byttet ut det kablede nettverket mens den operative sykehusdriften gikk som normalt, med minimal nedetid som resultat.

Publisert 08.08.2023
En collage av en datamaskin
Foto: Aleksander Roer Olsen / Sykehuspartner

På et sykehus, som er avhengig av at kritiske systemer fungerer døgnet rundt, kunne ikke denne jobben utføres på «normal» måte.

Standardisering er god økonomi

Sykehuspartner har blant annet ansvar for nettverksstrukturen til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Denne har historisk blitt satt opp med ulike systemer på helseforetakene og det finnes i dag nettverksutstyr fra 15 ulike produsenter og inkluderer mer enn 27 000 nettverkskomponenter.

Det er svært ressurskrevende å skulle drifte og forvalte flere ulike systemer fremfor å benytte samme system ved alle helseforetak. Derfor har Helse Sør-Øst og Sykehuspartner de siste årene prioritert å jobbe med standardisering av IKT infrastrukturen i regionen. Dette gjelder i høyeste grad også for nettverk, der alle helseforetakene på sikt skal over på samme system. Dermed reduseres kompleksitet og kostnader betydelig samtidig som personavhengigheten som følge av behovet for kompetanse på mange ulike systemer også reduseres.

Fra HP til Cisco

Når sykehuset på Kalnes ble åpnet i 2015 ble det levert med utstyr fra HP. Nå nærmet HP-utstyret seg «end of life», og Sykehuspartner har derfor byttet ut det gamle HP-utstyret til fordel for utstyr fra Cisco.

- Det er første gang vi bytter fra HP til Cisco, og således var det et ekstra spenningsmoment. Men vi har bygget opp mye erfaring gjennom flere år og føler oss trygge på at den jobben vi gjør oppfyller krav og forventninger hos helseforetakene. God planlegging og lang erfaring gir som regel et godt resultat, sier seksjonssjef for datakommunikasjon i Sykehuspartner, Rune Bjørn Amundsen, og fremhever det gode samarbeidet med it-avdelingen på Kalnes og Sykehuspartners egen stedlige lokalservice.

Utviklet egen løsning

Det er en kompleks oppgave å skulle bytte ut nettverkskomponenter fra en leverandør til en annen, blant annet fordi alt det underliggende utstyret også må byttes.

- På et sykehus kan man ikke utføre denne jobben på «normal» måte, som ville resultert i betydelig nedetid. Et sykehus er et sted der man er avhengig av tilgang til kritiske tjenester døgnet rundt, så det var ekstremt viktig at vi begrenset ulemper og nedetid så mye som mulig, sier Amundsen.

Derfor utviklet Sykehuspartner en metode som gjorde at jobben ble gjennomført på en kontrollert måte med kun noen minutters nedetid på kveldstid. For det var ikke plass til både de store HP-boksene og de nye Cisco-svitsjene i samme skap. HP-svitsjene måtte derfor først ut av skapet.

– Vi sjekket litt rundt, men det var ingen som hadde noen som helst erfaring eller ideer om hvordan vi skulle gjøre det, forteller Aleksander Roer Olsen, servicerådgiver i Sykehuspartner.

Etter mye grubling endte det opp med egenproduserte ramper i ulike størrelser.

– Vi monterte rampene under skapet før vi skrudde ut utstyret. Så skjøv vi de tunge boksene ut av skapet med føttene og ned på rampene og over på en plattform, slik at vi kunne snu og manøvrere dem, forteller Roer Olsen.

- Vi er veldig fornøyde med måten Sykehuspartner løste arbeidet på. Byttet av nettverk fikk marginale konsekvenser, vi hadde et godt samarbeid hele veien og det viktigste av alt; den operative sykehusdriften gikk som normalt, sier Jon Løvoll, seksjonsleder automasjon og IKT/ elektro/vakt og sikring i Sykehuset Østfold.

Fakta om nettverksstrukturen i Helse Sør-Øst

  • Samlet består nettverksstrukturen i Helse Sør-Øst av 27200 nettverkskomponenter og 297.684 aktive aksessporter
  • Det er nettverksutstyr fra 15 forskjellige produsenter
  • Hver nettverksplattform krever proprietære verktøy
  • Omfanget skaper stor kompleksitet, økt kompetansebehov og sterk personavhengighet
  • Resultatet er fravær av standardisering, kostnadsøkning og redusert fleksibilitet