logo Sykehuspartner

Regional IKT prosjektportefølje overføres til Sykehuspartner

Fra 1. januar 2024 overføres regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner.

Publisert 12.12.2023
Diagram
Illustrasjon: Sykehuspartner

Et viktig formål med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT prosjektporteføljen opp mot planlagte og pågående infrastrukturprosjekter og eksisterende drift og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner.


Utvidet ansvar og tillitserklæring

Dermed får Sykehuspartner ansvaret for planlegging og gjennomføring av de regionale IKT-prosjektene.

En mann med briller

Foto: Trine Skjæveland Maudal / Sykehuspartner

Terje Takle Johnsen


- Dette er et viktig og riktig grep som legger til rette for at Sykehuspartner ser den regionale IKT-porteføljen i en mer helhetlig sammenheng med øvrige leveranser og oppgaver i organisasjonen. Det er utvilsomt en fordel for helseforetakene i regionen, sier direktør Terje Takle Johnsen i prosjekttjenester og leverandørstyring, som er virksomhetsområdet hvor den regionale IKT prosjektporteføljen vil organiseres.

Takle Johnsen ser på virksomhetsoverdragelsen som en tillitserklæring fra Helse Sør-Øst RHF.

Når det regionale helseforetaket gir Sykehuspartner ansvar for hele den regionale IKT prosjektporteføljen, ser vi på det som en tillitserklæring. Det er betydelige synergieffekter ved å kunne se alle våre eksisterende prosjekter og oppgaver i lys av den samlede regionale prosjektporteføljen, så dette er verdifullt for den jobben vi skal gjøre i årene fremover, sier Takle Johnsen.


Et titalls prosjekter

Den regionale IKT prosjektporteføljen består av et titalls prosjekter. Prosjektene skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten og støtte opp under regional utviklingsplan. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med helseforetakene, og er derfor bemannet med ansatte både fra helseforetakene og Sykehuspartner. 

- ​En mer helhetlig oppfølging vil også bidra til bedre utnyttelse av medarbeideres kapasitet og kompetanse og de økonomiske ressursene i hele foretaksgruppen, slår Terje Takle Johnsen fast.