logo Sykehuspartner

Står for IKT-drift på den nye legevakten i Oslo

Sykehuspartner har hatt en viktig rolle med å etablere IKT-infrastrukturen ved den nye legevakten i Oslo og skal stå for IKT-driften på det som har blitt et nytt minisykehus for Oslos befolkning.

Publisert 24.08.2023
En vei med bygninger langs

Illustrasjon: Helse Sør-Øst

29. august åpnes dørene til den ortopediske avdelingen i det nye legevaktbygget på Aker for planlagte (elektive) timeavtaler og operasjoner. Allerede høsten 2020 startet Sykehuspartner arbeidet i det 26000 kvadratmeter store ​legevaktbygget.

Store leveranser

Prosjektet «Oslo Storbylegevakt» har pågått over flere år, og det nye bygget skal huse både ortopedisk avdeling med syv operasjonsstuer og hele legevakten fra Storgata, som flytter inn 22. november.

Fra 29. august står Sykehuspartner for drift og forvaltning av IKT-infrastrukturen ved den nye legevakten. I løpet av de siste snaue tre årene har Sykehuspartner etablert og lagt til rette for trygg og god drift for ansatte og pasienter ved den nye legevakten.

-Vi i Sykehuspartner har levert alt av kablet nettverk, telefoni og lagt til rette for og åpnet opp for systemer som blant annet DIPS, Metavision, Sectra, stansalarm og alt av IKT-utstyr for å nevne noe, forteller Sykehusparters prosjektleder for den nye legevakten, Kristine Thorseng.

Nybrottsarbeid har gitt verdifull erfaring

Noe av det mest spennende, men også mest krevende, har vært etableringen av mobil arbeidsflate. Den nye legevakten er det første «sykehuset» som utelukkende benytter mobil arbeidsflate til mobil kommunikasjon. Her eksisterer det ingen trådløse IP-telefoner, men man har i stedet tatt i bruk smarttelefoner slik de fleste av oss er kjent med fra hverdagen.

-Det er et spennende nybrottsarbeid vi har vært gjennom i det nye legevaktbygget på Aker når det gjelder mobil arbeidsflate. Teknikerne våre har virkelig stått på for fullt for å få dette på plass i tide, og nå fokuserer vi på en god forvaltning av løsningen, sier Thorseng, som også forteller om utfordringer underveis.

-Det er et veldig viktig arbeid som er nedlagt, ikke bare for legevakten, men også på vegne av andre sykehus som senere skal over på samme løsning. Det at vi har gjort denne jobben og sjekket ut feil og mangler underveis gjør at oppgaven vil bli noe enklere å gjennomføre når vi senere skal etablere tilsvarende løsning på for eksempel Radiumhospitalet i 2024. Vi har med andre ord fått mye god erfaring som vi tar med oss videre, sier Kristine Thorseng.

Godt samarbeid med OUS

Oslo Universitetssykehus (OUS) leier mer enn halvparten av arealet på den nye legevakten i Oslo, og Sykehuspartner og OUS har samarbeidet godt.

-Samarbeidet har fungert meget bra. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med dyktige ansatte ved OUS hele veien. Blant annet etablerte vi tidlig en Teams-kanal der vi har delt alt av informasjon som har vært spesielt nyttig i prosjektet. Sammen har vi løst utfordringer underveis og funnet felles løsninger, forteller Kristine Thorseng.

Ansatte fra fagmiljøene ved OUS kom inn i bygget fra 14. august og er dermed allerede godt installert i nye lokaler.

Kort om den nye legevakten i Oslo

  • Oslo kommune er eier og byggherre, Oslo universitetssykehus (OUS) leier omtrent 60 % av arealene.
  • OUS sin del av bygget vil i tillegg til Skadelegevakten inneholde ortopedisk poliklinikk, syv ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ og sengepost, håndterapi, sterilsentral, radiologi samt en stue til tannbehandling i narkose. Skadelegevakten behandler alle typer skader som for eksempel bruddskader, brannskader, kutt-/klemskader, infeksjoner, bitt, stikk og fremmedlegeme.​
  • Den nye legevakten skal ha samme rolle i behandlingskjeden som legeva​kten i Storgata har i dag, men det legges til rette for at rollen kan utvikles videre. Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031 vil legevakten ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus​.​​
  • 29. august 2023 åpnes OUS-delen av bygget for planlagte timer og operasjoner innen ortopedi, og 22. november 2023 flytter legevakten i Storgata inn i hele første etasje sammen med Allmennlegevakten til Oslo kommune.