logo Sykehuspartner

Kjapp, enkel og sikker pålogging gir mer tid til pasientene

Endelig kan helsepersonell logge seg inn i systemer på 1-2-3 uten lange brukernavn og passord. Sykehuspartner HF starter nå innføring av moderne påloggingsteknologi som forenkler hverdagen til ansatte, samtidig som de trygger sensitive pasientdata.

Publisert 11.09.2023
Et par kvinner i hvite labfrakker

Foto: Geir Olav Karlsson / Sunnaas sykehus

Sykepleierne Stine Ludvigsen og Maria Thoresen er glad for at påloggingen har blitt enklere.

Sikrere og enklere innlogging

Sunnaas sykehus er ett av sykehusene som har tatt denne løsningen, FIDO2, i bruk. Her logger ansatte seg på en mobil klinisk løsning som de bruker i det daglige arbeidet med pasienter, sikkert, kjapt og enkelt ved hjelp av en liten brikke.

– Før kunne vi bruke lang tid på å logge inn på Nimble. Da hadde vi brukernavn og passord, og det var mye mer ustabilt og det kunne ta lang tid å komme på, sier sykepleier Stine Ludvigsen.

Hun og sykepleierkollega Maria Thoresen viser hvor kjapt påloggingen nå går. De holder bare brikken mot telefonen, trykker en personlig pin-kode og så er de inne.

– Det er bra at det er så enkelt og greit. Vi har jo en del systemer vi må logge oss inn på med forskjellige brukernavn og lange passord. At vi slipper det på ett av systemene våre er jeg veldig glad for, sier Thoresen. 

En person som holder en mobiltelefon

Foto: Geir Ove Karlsson / Sunnaas sykehus

Den moderne påloggingsteknonologien sørger for at ansatte kommer seg inn på systemer veldig raskt.


Å utstyre alle medarbeidere, også de som ikke er underlagt regulatoriske krav, med Buypass Access Solution som autentiseringsløsning, er et sterkt og effektivt grep mot cybertrusselen.

– Det er en viktig strategisk beslutning å fjerne seg fra brukernavn og passord. Sykehuspartner er en av de første som har tatt i bruk denne teknologien på høyeste sikkerhetsnivå, sier administrerende direktør i Sykehuspartner, Hanne Tangen Nilsen.

God samfunnsøkonomi

I tillegg er denne løsningen god samfunnsøkonomi. Innlogging på mange ulike plattformer flere ganger daglig, stjeler dyrebar tid fra travle helsearbeideres hverdag.

– Dette er framtidens løsning. Med den nye autentiseringsløsningen, trenger medarbeiderne å logge seg inn kun en gang for å få tilgang til tjenestene. Det betyr en forenklet hverdag og mer tid til pasienter og annet verdiskapende arbeid, sier Tangen Nilsen.

Sensitive data

– Helse Sør-Øst lagrer sensitive data på vegne av mange mennesker, og vår viktigste jobb er å beskytte disse, forteller tjenesteansvarlig for løsningen i Sykehuspartner, Tord-Eirik Børdal.

Med dagens sikkerhetssituasjon er det større fare for angrep, og ofte skjer angrep via en bruker.

– Å fjerne passord og brukernavn er dermed viktig, fordi passordfri innlogging fjerner en stor sårbarhetsfaktor, forklarer Børdal.

Populært blant brukerne

Sikkerhet og brukervennlighet har tidligere vært uforenelige faktorer. Med topp moderne påloggingsteknologi er ikke det lenger et tema.

– Vi opplever stor og positiv interesse for løsningen internt og fordelene med å la alle ansatte få ta løsningen i bruk, oppveier kostnadene, konstaterer Børdal.

FIDO2 er blitt tatt i bruk i Vestre Viken, Sunnaas og Sykehuset i Telemark.