logo Sykehuspartner

Sykehuspartner med ny strategisk retning

I 2028 skal Sykehuspartner være en effektiv og brukernær leverandør, som kjennetegnes av moderne tjenesteproduksjon, som bruker teknologier smart og som er en drivkraft for digital transformasjon. En krevende posisjon å nå, men en nødvendig vei å gå.

Publisert 12.02.2024
Sist oppdatert 04.04.2024
En bok på et bord
Utviklingsplan for Sykehuspartner HF 2024-2028.

Sykehuspartner er en teknologivirksomhet som preges av hyppige endringer og stadig nye behov fra omgivelsene. Dette krever nye, raskere og bedre måter å lede, treffe beslutninger og samhandle på.

- Som en felles leverandør av IKT- og administrative tjenester til alle sykehusene i Helse Sør-Øst har Sykehuspartner en nøkkelrolle i arbeidet med å skape sikre og fremtidsrettede teknologiske og digitale løsninger for å møte de store utfordringene helsetjenesten står overfor, forklarer Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør i Sykehuspartner.

Omgivelsene bestemmer

Sykehuspartners egne analyser og samtaler med eier og helseforetakene i regionen om deres ønsker og behov for fremtiden, var viktige føringer når ny strategi ble besluttet i høst. Det samme har strategiske føringer utenfra, eksempelvis nasjonal e-helsestrategi og Helse Sør-Øst sin egen strategi. Den økonomiske situasjonen i Norge og ellers i verden påvirker også hvordan vi skal levere fremover. Kort sagt; omgivelsene tvinger frem at Sykehuspartner må løse mange oppgaver på nye måter og mer effektivt.

- Den utfordringen tar vi, og den skal vi levere på, sier Tangen Nilsen.

Helseforetakene har fått presentert den nye strategien og har uttalt at de er tilfredse med den retningen som er staket ut og de prioriteringene som er valgt fremover. Det er et godt utgangspunkt for å nå Helse Sør-Øst og Sykehuspartners visjon; Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Da Sykehuspartners styre besluttet strategien, var det satt en retning, en visjon, en misjon og de verdiene som er nødvendig for å realisere strategien. Ved å skape tettere kobling mellom omgivelsenes behov og våre egne verdier, skal Sykehuspartners strategiske retning og mål legge til rette for beslutninger som ivaretar en best mulig opplevelse for helseforetakene, eier og egne medarbeidere.

Utviklingsplan 2024-2028

Basert på strategien har Sykehuspartner laget en utviklingsplan som beskriver nærmere hva strategien omhandler og hvilke områder vi må utvikle oss på.

- I 2028 skal Sykehuspartner være en effektiv og brukernær leverandør, med moderne tjenesteproduksjon, som bruker teknologier smart og er en drivkraft for digital transformasjon. Dette skal vi realisere gjennom å innta to posisjoner, som det er knyttet konkrete resultatmål til, sier Hanne Tangen Nilsen.

De to posisjonene Tangen Nilsen refererer til er:

  • I 2028 skal Sykehuspartner være en effektiv og brukernær leverandør, med moderne tjenesteproduksjon.
  • I 2028 bruker Sykehuspartner teknologier smart, og er en drivkraft for digital transformasjon.
  • De konkrete resultatmålene vi skal oppnå gjennom disse posisjonene, og hvordan vi skal realisere målene, er grundig beskrevet i vår utviklingsplan for 2024-2028, avslutter Hanne Tangen Nilsen.

Sykehuspartners utviklingsplan 2024-2028

Flere nyheter