logo Sykehuspartner

Sykehuspartner skal være en inkluderende arbeidsplass med plass til alle

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen sier det er veldig viktig for henne som leder at ansatte opplever at de kan være seg selv på jobb.

Publisert 27.06.2023
En kvinne med blondt hår_Hanne Tangen Nilsen

Foto: Trine Skjæveland Maudal / Sykehuspartner

Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør i Sykehuspartner

– I Sykehuspartner skal du bli respektert og inkludert uansett hvilken bakgrunn du har. Når du kan være deg selv på jobb er det lettere å bruke energien på å jobbe og være en del av kollegiet. Det er viktig for den enkelte, men også for hele organisasjonen, sier Tangen Nilsen.

Plass til alle

Sykehuspartner skal være en partner for helsetjenester i utvikling. For å løse oppgavene vi står overfor er det helt nødvendig med ansatte med ulik bakgrunn, seksuell orientering, kjønn og kultur.

- Vi skal være med å bygge gode pasientbehandlingstjenester, for alle typer mennesker uavhengig av blant annet kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning. Da er det viktig at vi forstår hva dette handler om og tar det med oss i vårt daglige virke når vi skal understøtte i å utvikle disse tjenestene, sier Tangen Nilsen.

Tangen Nilsen forteller at vi markerer Pride for å støtte opp under friheten til å være den du er og elske den du vil. Hun understreker samtidig at det er viktig å jobbe for inkludering og mangfold hele tiden.

- Det er viktig at vi tar innover oss hva mangfold handler om og hvor variert det er, både arbeidsgivere og arbeidstakere, sier hun.

Mangfolds- og inkluderingsstrategi på trappene

Sykehuspartner skal speile samfunnet. Det betyr at vi er og skal være mangfoldige.

- Vi har jobbet med mangfold og inkludering lenge, men jobber nå med en strategi for mangfold som er ferdig om kort tid. Den skal tydeliggjøre overfor organisasjonen hvordan vi skal jobbe for mangfold og inkludering i vårt daglige arbeid, sier Tangen Nilsen.

Bakgrunn mønster hjerte pride

Illustrasjon: Shutterstock