logo Sykehuspartner

Standardiserer trådløs infrastruktur på sykehusene

Sykehuspartner standardiserer den trådløse infrastrukturen i Helse Sør-Øst, og på rekordtid ble nylig infrastrukturen ved Sykehuset Østfold Kalnes oppgradert og modernisert. Men dette skjer ikke uten risiko ved et sykehus.

Publisert 21.03.2024
Sist oppdatert 22.03.2024
Bilde av fasaden på Sykehuset Østfold Kalnes

Foto: Sykehuset Østfold

Modernisering på Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Sykehuset Østfold

Stadig flere IT-systemer ved sykehusene er basert på trådløs dekning, og det er helt nødvendig å sikre full trådløs dekning i hele bygningsmassen slik at sykehusene er i stand til å utnytte for eksempel fremtidige tale-, varsel- og meldingstjenester.

Modernisering og standardisering nødvendig

Sykehuspartner jobber med store moderniserings- og saneringsprosjekter for å få mest mulig standardisering på helseforetakene, herunder blant annet utskiftning av infrastrukturutstyr - kablet og trådløst. På sikt skal samtlige sykehus i Helse Sør-Øst over på utstyr fra en og samme leverandør, noe som gir store gevinster og reduserer risiko.

-Av historiske grunner har sykehusene i Helse Sør-Øst benyttet nettverkskomponenter fra mange forskjellige leverandører. Dette er lite hensiktsmessig og utgjør en stor risiko for feil, og som i verste fall kan påvirke pasientbehandlingen. Mye av utstyret gjør dessuten den samme jobben, og vi er avhengige av å ha kompetanse på utstyret fra alle leverandørene til enhver tid. Det er både kostbart og tidkrevende, sier Rune Bjørn Amundsen, seksjonsleder datakommunikasjon i IKT-tjenester.

Spesielle hensyn på sykehus
På Sykehuset Østfold Kalnes har de hatt et anlegg med rundt 1050 trådløse aksesspunkter siden sykehuset var nytt i 2015. Utstyret har vært såkalt «end of support» lenge, og er nå erstattet med nytt utstyr.

Planlegging, forberedelser og testing er alfa og omega for å sikre en så sømløs overgang som mulig ved denne type endringer. På et sykehus med døgnkontinuerlig drift er det flere hensyn å ta enn ved de fleste andre bygg. Det kan få store konsekvenser dersom kritiske systemer får nedetid.

-Det aller viktigste er å begrense konsekvenser for sykehusene og pasientbehandlingen. Vi gjør svært grundige forberedelser slik at vi er sikre på at vi har god kontroll på omleggingen, forteller Jørn Olsen, teknisk prosjektleder og seniorkonsulent nettverksleveranser i Sykehuspartner.

Gjennomførte tester i forkant viste at det kunne oppstå utfordringer med enkelte kritiske tjenester.

-Etter testing ble det konkludert med at det gamle og det nye trådløse utstyret ikke burde stå i produksjon samtidig lenger enn nødvendig. Et viktig risikoreduserende tiltak var å sørge for at omleggingsfasen ble så kort som mulig og at mest mulig av jobben ble gjort i forkant av omleggingen, sier Olsen.

Gjennomførte på rekordtid

Jørn Olsen, Rune Bjørn Amundsen og prosjektleder Ole Kjellbakk snakker entusiastisk om arbeidet der de i forberedelsene redesignet og forsterket WiFi og testet og retestet samtlige trådløse klienter.

Siden det tidlig ble konkludert med at mest mulig av jobben måtte gjøres i forkant av omleggingen, ble det om lag tre måneder med forhåndsmontering, mens selve omleggingen ble begrenset til 3-4 dager. Ifølge Jørn Olsen ble det satt ny rekord i «end of support»-gjennomføring, som tok ca. tre måneder.

-Sammenlignet med tidligere «end of support» prosjekter ville et så stort prosjekt som på Kalnes normalt tatt ca. 12 måneder. Alle involverte har stått skikkelig på for å komme i mål med alt som måtte gjøres både før og under omleggingshelgen, forteller Jørn Olsen.

I omleggingshelgen var planen at alle aksesspunkter skulle være online søndag ettermiddag, men med unntak av 10 stk. var alt på nett allerede lørdag kveld. Alle tjenester som skulle testes ble verifisert ok.

Flere nyheter