logo Sykehuspartner

Inspirerte superbrukere

Bedre samarbeid og deling av kunnskap, erfaringer og innsikt er målet med Sykehuspartner sitt nye initiativ «Superbrukerforum».

Publisert 19.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Bilde fra samlingen, med representanter fra helseforetakene og faggruppekonsulenter. I tillegg deltok noen på Teams. Fra venstre: Alexander (SP), Petter Jon Mandt (OUS), Tina Ludvigsen (OUS), Idunn Sponberg (AHUS), Gunn Aina Johansen (AHUS), Lene Stensland (SSHF) , Gina Glitre Feen (SVHF), Victoria Schøyen (SVHF), Hilde Hamborg (SSHF), Tore (SP), Irene Veivåg Johansen (SØHF), Mads Johansen (VVHF), Trond (SP), Henrik (SP) og Pernille Ellefsen (SUNNAAS). Foto: Saleban Dahir​

Det aller første Superbrukerforumet ble nylig avholdt hos Sykehuspartner, der representanter fra samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst deltok. Det samme gjorde Sykehuspartners faggruppe for Kontaktsenter, som inkluderer sentralbordløsninger og andre kommunikasjonskanaler. Disse løsningene var tema på dette første møtet.

Må forstå

For å levere det helseforetakene har behov for er det avgjørende at Sykehuspartner forstår de utfordringene helseforetakene står i og hvordan de best kan løses. Dette var en viktig føring når Sykehuspartner for kort tid siden utviklet og besluttet en ny strategi for de neste årene.

I 2028 har Sykehuspartner som ambisjon å være en effektiv og brukernær leverandør med moderne tjenesteproduksjon, som blant annet bruker teknologier smart. For å nå denne ambisjonen er det helt nødvendig å ha god forståelse for helseforetakenes behov og deres utfordringer, og å være enda  tettere på. Det er bakgrunnen for initiativet om et Superbrukerforum.

- Målet er å tilby en arena der superbrukere og systemansvarlige får mulighet til å dele kunnskap, erfaringer og få innsikt. Deltakerne kan bygge nettverk med andre superbrukere, diskutere og identifisere beste praksis og fremtidige behov for tjenesten, forteller tjenesteansvarlig Saleban Dahir fra Sykehuspartner, som er initiativtaker til forumet.

Nyttige erfaringer

Det kom flere gode tilbakemeldinger fra helseforetakene som deltok.

Driftskoordinator fra Sykehuset Østfold, Irene V. Johansen, mente det var nyttig å se hvordan andre helseforetak jobber på sentralbordet og få inspirasjon fra andre.

Mads Johansen, Fagansvarlig felles sentralbord i Vestre Viken var også fornøyd. 

- Bra greier og jeg ser frem til mer. Helt topp med en slik samling. Muligheten til å høre om de forskjellige løsningene som kunne tilbys var nok det mest nyttige for min del, sier Johansen.

Superbrukerdagen markerte starten på et enda tettere samarbeid mellom Sykehuspartner og helseforetakene. Det er et mål at dette skal føre til et felles veikart med prioriterte aktiviteter, og forhåpentligvis øke både leveranseevne og kundetilfredshet.

Nærhet til brukerne

Sykehuspartners Kontaktsenter jobber blant annet med kø-styring av telefonsamtaler til helseforetakene gjennom Trio, som er en tjeneste innenfor Telekommunikasjon. De sørger for kommunikasjonen med pasienter, sykehus, partnere og andre interessenter via telefon og andre kommunikasjonskanaler.

Trio er en 24/7-tjeneste hvor det kommer inn en ny samtale hvert 3. sekund. Det betyr nær 30 000 samtaler i døgnet.

- Dette er en tjeneste som krever tett samarbeid med helseforetakene og god forståelse for deres arbeidsprosesser.  Superbrukerforum er et initiativ for å komme tettere på helseforetakene, slik at vi spiller på samme lag, avslutter Saleban Dahir.

Nyheter