logo Sykehuspartner

Enklere å dele journaldokumenter

Nå blir det enklere for behandlere å få tilgang til viktige helseopplysninger på tvers av omsorgsnivå og mellom sykehus. Målet er enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp for pasientene.

Publisert 30.06.2023
En lege som viser en pasient noe på datamaskinen

Foto: Helse Sør-Øst

Fra juni innføres løsningen gradvis i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.

Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som vil bli tilgjengelig for leger og psykologer via kjernejournal.

Viktige leveranser fra Sykehuspartner

Helse Sør-Øst har vært hovedsamarbeidspartner i det nasjonale landskapet og prosjektet har jobbet tett med alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, de andre helseregionene, Norsk Helsenett, Oslo kommune, Diakonhjemmet og Lovisenberg. Sykehuspartner har hatt viktige leveranser inn i prosjektet.

–  Vi har levert prosjektledelse og koordinering, arkitektur og løsningsdesign, utvikling av løsningen på integrasjon og IAM-området, forvaltningsrutiner, regional DPIA og avtaleverk for å nevne noe, sier prosjektleder Mariann Seland.

Bedre pasientsikkerhet

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke hatt tilgang til informasjon fra sykehuset. Det har vært tidkrevende å få tak i nødvendige opplysninger som ofte har vært utvekslet på fax og per telefon.

På Oslo legevakt ser legene stor verdi i å få enklere tilgang til informasjon de ikke har i egne journalsystemer. 

– For oss som jobber i kommunen er dette et kvantesprang når det gjelder pasientsikkerheten. Kjernejournal dokumentdeling gir oss et langt bedre grunnlag for å ta gode og raske beslutninger. Sist onsdag hadde jeg i alle fall tre-fire tilfeller der jeg endret det videre løpet for pasienten fordi jeg hadde tilgang til oppdatert pasientinformasjon, sier Jan Arne Holtz, skiftlederlege på allmennlegevakten i Oslo. 

– Mye av jobben vår er å samle sammen nok informasjon til å ta en god beslutning om videre behandling av pasienten, og til nå har vi måttet ringe rundt til vakthavende på sykehus og andre steder for å få opplysninger. Det har vært veldig sløsing med tid. Nå får vi raskt oversikt over pasientenes medisinske historikk og tidligere behandlinger, sier Holtz.  

Pasienter kan begrense deling 

Aina Nybakke, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, sier dette er en løsning de har ventet på lenge.

– Dette er en gledens dag. Nå slipper pasienten selv å bringe videre viktig informasjon om egen helse mellom behandlere, sier Nybakke.

Hun understreker at pasienter har rett til å bestemme hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. 

– Opplysninger fra tilbake i tid vil nå kunne deles digitalt, og hvis det er noe man ikke ønsker å dele, er det viktig at man selv går aktivt inn og begrenser det. 

Les mer om prosjektet: Kjernejournal dokumentdeling

Les mer: Nå blir det enklere å dele helseopplysninger