logo Sykehuspartner

Ehelseprisen 2023 til «Pasientens journaldokumenter»

Det nasjonale samarbeidsprosjektet «Pasientens journaldokumenter» stakk av med årets Ehelsepris. Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har viktige roller i prosjektet.

Publisert 02.04.2024
Tekst
Fra prisutdelingen under Ehelse-konferansen. Prisen er i regi av Den norske dataforening. Foto: Sykehuspartner

Enhetlig tilgang til pasienters journaler på tvers av alle helseinstitusjoner i Norge løser den langvarige utfordringen knyttet til personvern og informasjonsdeling i helsetjenesten. Det gir ikke minst også helsepersonell mer tid til pasientene.

Bedrer pasientsikkerheten
Nordmenns helseopplysninger blir i dag registrert i ulike journalsystemer, som det i begrenset grad har vært mulig å dele mellom helseinstitusjoner. I situasjoner der mennesker for eksempel blir hasteinnlagt på et sykehus, og dette sykehuset ikke har tilgang til vedkommende sin journal, kan det være svært tidkrevende å få tak i nødvendige opplysninger.

Helse Sør-Øst har vært den nasjonale samarbeidspartneren, sammen med de tre øvrige helseregionene. Sykehuspartner har bidratt inn i prosjektet med prosjektleder, flere arkitekter og ressurser fra forvaltningen for å utvikle og lage denne nasjonale samhandlingsløsningen. Mariann Seland fra Sykehuspartner har ledet prosjektet fra starten i 2018.

- Dette er en skikkelig anerkjennelse for alt arbeidet som er lagt ned. For pasientene er dette et verktøy som bidrar til at de slipper å være målbærere av sin egen helsehistorie. Prosjektet har vært både krevende og interessant, og det har gått seg til over tid. Alle har hatt et sterkt ønske om at vi skal lykkes, og da kommer en langt, sier Mariann Seland.

Et stort skritt for digitaliseringsarbeidet
Digitaliseringen av den norske helsetjenesten vil fortsette i uoverskuelig fremtid, og står sentralt i Sykehuspartners strategi frem mot 2028. «Pasientens journaldokumenter» er ett eksempel på utfordringer som digitaliseringsarbeid kan løse.

- Man har gjort kvantesprang mot å presentere hele bildet av pasientens helsetilstand umiddelbart, slik at man slipper feilvurderinger og forsinkelser, uttalte Roger Schäffer, fagdirektør digitalisering ved Folkehelseinstituttet og leder av juryen, etter prisutdelingen.

Juryen begrunnelse
«Løsningen har vært etterspurt over flere tiår, men kompleksitet og nødvendig samhandling for å faktisk få etablert og innført en løsning som helsetjenesten kan stå sammen om og som man har tillit til, har vært ansett som nærmest umulig i en sektor med stor autonomitet. Når en samlet sektor nå har samlet krefter og lagt betydelig innsats for å få opp en løsning som skalerer, er under rask innføring og fått tillit i sektoren, representerer dette et paradigmeskifte. Pasientens journaldokumenter som løsning gjennom Kjernejournal sikrer trygg deling av journaldokumenter mellom helseinstitusjoner. Løsningen representerer en milepæl i e-helseutviklingen med tanke på å effektivisere informasjonstilgang og vil effektivisere og forbedre pasientbehandlingen i Norge. På toppen av det hele står allerede helsearbeidere frem og påstår at løsningen har spart liv.»

Prisen deles ut hvert år på konferansen Ehelse som arrangeres på Vika kino i Oslo.

Flere nyheter