logo Sykehuspartner

Bli kjent med våre ansatte

I Sykehuspartner blir du del av et solid fagmiljø. Her får du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Publisert 07.12.2017
Sist oppdatert 18.01.2023
Bilde av Jørgen Flaten


Se våre ledige stillinger her

 

 

I kontrollrommet hos Sykehuspartner følger ansatte med døgnet rundt for å sikre at systemene til sykehusene på Sør- og Østlandet virker som de skal. Jørgen Flaten er en av dem som jobber hver dag for at sykehusansatte skal kunne bruke mest mulig krefter på å hjelpe pasientene.  

– Helse og IKT er en spennende kombinasjon å jobbe med, og et område i rivende utvikling. Levealderen øker og vi blir stadig flere eldre. Dette gjør at helsesektoren må ta i bruk teknologi på en annen måte for å levere tjenestene vi trenger. Det kommer også nye teknologiske muligheter som var utenkelige for bare få år siden. Dersom sykehusene skal kunne følge med i utviklingen og ta del i gevinstene teknologien gir, må vi sikre at grunnmuren gjør sykehusene i stand til å utnytte mulighetene, sier han.

Hver dag betjener Sykehuspartner over 70.000 brukere og sørger for at IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst fungerer som den skal. - Vårt mål er at de ansatte ved sykehusene skal bruke kreftene på det de er best på, nemlig å hjelpe pasientene. Å jobbe med dette samfunnsoppdraget er veldig spennende, sier Flaten.

Sykehuspartner HF er Norges største leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), logistikk- og HR-tjenester innenfor helsesektoren.

– Arbeidet med å standardisere og modernisere infrastrukturen foregår kontinuerlig. Målet er å levere mer effektive tjenester. Når vi finner nye løsninger gir det stor gevinst, fordi det påvirker så mange brukere. Å være med på dette er veldig givende, avslutter Flaten.

Fredrik Lomeland Magelssen
 

 

 

I Sykehuspartner er det store muligheter for egenutvikling og karriere for de som ønsker det. Like før Fredrik Lomeland Magelssen (27) hadde vært ansatt i ett år, fikk han tilbud om ny stilling internt.

 

Fredrik Lomeland Magelssen er utdannet ved universitetet i Agder. Han har en master i Industriell økonomi og teknologiledelse, og startet som nyutdannet i Sykehuspartner i august 2017.  

– Da jeg ble ansatt, ble det antydet at det ville være gode muligheter for karriere internt. For meg skjedde det mye tidligere enn jeg hadde forventet, forteller Magelssen, som ser at i takt med at teknologien utvikler seg, øker behovet for ansatte på IKT-siden.

Med direkte kontakt med alt fra 30 til 80 ulike brukere hver eneste dag får de som jobber på Brukerservice erfare hvordan hverdagene til helseforetakene er og hvordan disse bruker og opplever IT-systemene Sykehuspartner leverer. Det var ved denne avdelingen Magelssen startet i 2017.

– Inngangen til Sykehuspartner gjennom Brukerservice gav meg et godt innblikk i ulike brukerscenarioer og hvordan hverdagen til de mange tusen brukerne rundt i helseforetakene er.

Samtidig fikk jeg en god oversikt over alle tjenestene og applikasjoner vi leverer og drifter rundt forbi. Stillingen gjorde det lettere å bli kjent med hele organisasjonen og hvordan alt henger sammen, forteller han.   

I juni i år gikk han over i ny stilling som rådgiver i seksjonen Teknisk Design i avdelingen Arkitektur og design i Tjenesteutvikling. 

– Her er jeg blant annet med på å utarbeide design av ulike tekniske komponenter og utarbeider teknologiske målbilder, avslutter han.  

Sykehuspartner skal gjennomføre flere moderniseringsprosjekter de kommende årene og det skal ansettes mange flere. Behovet er stort innen telekommunikasjon, arbeidsflate, nettverk og datasenter.

Bilde av Maria Elisabeth Nilsson
 

Maria Elisabeth Nilsson har bakgrunn som prosjektleder i bank og finans og ser tilbake på ett år som en av mer enn 60 faste prosjektledere i Sykehuspartner.

– Noe av det beste med å være prosjektleder i Sykehuspartner er det store prosjektlederteamet og det at man virkelig satser på at vi skal utvikle oss. Vi lærer hele tiden nye ting gjennom utfordrende prosjekter, samlinger, «faglig fredag» eller når vi er ute på sykehusene og får se hvordan løsningene våre faktisk blir brukt.

Som prosjektleder i Sykehuspartner består jobben hennes av planlegging, oppfølging og kommunikasjon. Hun trekker frem viktigheten av forankring, evnen til å skape motivasjon og entusiasme, og finne ut hvilke gulrøtter som skal til for å få medarbeiderne til å bidra litt ekstra.

– Det er svært mange kompetente og kunnskapsrike folk i Sykehuspartner. En viktig oppgave for en prosjektleder er å bidra til å sette ting i et større sammenheng, slik at alle forstår helheten av hva vi skal levere. Og det er lett å motivere prosjektdeltakere for å gjøre en jobb for livsviktig IKT.

I sitt første år i Sykehuspartner har Maria Elisabeth ledet prosjekter som har oppgradert et laboratorieinformasjonssystem i Blodbanken og ett prosjekt som skal sikre bedre kontroll over programvarelisenser i Helse Sør-Øst.

– Prosjektet med lisenser virker kanskje litt langt fra pasientene, men samtidig vet jeg at det å redusere antallet unødvendige lisenser også er med på å gi en bedre helsetjeneste gjennom at Helse Sør-Øst kan bruke pengene der de trengs mest. Vi kan aldri si at vi som prosjektledere redder liv, men det er en god følelse å vite at jeg er med på å gi nordmenn en bedre helsetjeneste.

 

Bilde av Hilde Skogstad Rolland

Hilde har de siste to årene jobbet med anskaffelsen og implementeringen av det nye forsyningssenteret i Helse Sør-Øst. Her har hun vært prosjektleder for flere delprosjekter og koordinator for store deler av prosjektet. 

– Det ha vært et intenst år, men utrolig lærerikt og spennende å få være en del av et så stort prosjekt.

Med bakgrunn som Diplomøkonom med spesialisering i logistikk fra BI, har hun i flere år jobbet med ulike oppgaver knyttet til logistikkområdet i Sykehuspartner. 

– Jeg har tidligere jobbet med oppfølging av leverandører og sykehusene vi leverer varer til, økonomi og rapportering.

Framover vil hun ha fokus på å følge opp sykehusene i Helse Sør-Øst som er de Sykehuspartner leverer varer og tjenester til. I dag leveres det forbruksmateriell for over 600 millioner kr årlig til sykehusene. 

– Jeg håper å kunne følge kundene våre og jobbe tett med dem for å videreutvikle logistikktjenestene våre slik at de stadig blir bedre og mer effektive.