logo Sykehuspartner

Bedre IKT-støtte til forskere i regionen

Ny forskningsportal for forskere i Helse Sør-Øst gjør det enklere å innhente informasjon, bestille og bruke IKT-tjenester for forskning.

Publisert 19.12.2022

Forskningsportalen skal bidra til at forskere i Helse Sør-Øst kan jobbe fleksibelt og sikkert. (Foto: Sykehuspartner)

Forskningsportalen skal bidra til at forskere i Helse Sør-Øst kan jobbe fleksibelt og sikkert. (Foto: Sykehuspartner)

– Forskningsportalen gjør det mulig å jobbe mer fleksibelt og samtidig sikkert. Via portalen kan vi dele data med andre forskere også utenfor egen organisasjon, sier Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken.  

Viktig for forskerne

Forskningsportalen er en selvbetjeningsløsning utviklet spesielt for forskere. Her kan de blant annet bestille og raskt få levert tjenester som personlig arbeidsflate, egne prosjektområder, samt server- og lagringskapasitet. 

Kleivi Sahlberg peker på utfordringene ved at regionen fram til nå ikke har hatt gode nok IKT-tjenester for forskning.

– Denne portalen er viktig for forskerne. Ofte har vi behov for tilgang til annen type programvare og andre utviklingsmuligheter enn klinikere. Det er det vanskelig å få til på en sikker måte i sykehusets nettverk, sier hun.

Raske og sikre tjenester

Forskningsportalen åpnet 5. desember og er tilgjengelig for forskere med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold i Helse Sør-Øst. 

– Målet er å tilby en sikker og fleksibel måte å imøtekomme forskernes behov for IKT-tjenester på. Gode IKT-løsninger blir stadig viktigere for å kunne gjennomføre effektiv og god forskning.  Forskningsportalen bidrar dermed til å styrke forskningssamarbeidet i regionen og med andre samarbeidspartnere, sier Rune Simensen, direktør for teknologi- og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.  

Oppdragsgiver er forsknings- og innovasjonsenheten i Helse Sør-Øst RHF, mens Sykehuspartner HF ivaretar drift, forvaltning og brukerstøtte. 

– Sykehuspartner skal sikre helhetlig vedlikehold og videreutvikling av en mer moderne og sikker infrastruktur for forskning. Ved å automatisere og standardisere tjenestene, kan vi understøtte forskerne og deres aktiviteter på en enda bedre måte, sier Gülay Kutal, tjenesteporteføljeansvarlig og seksjonsleder for forskningsstøtte i Sykehuspartner HF. 

Les mer om forskningsportalen og bestill tilgang her:
Forskningsportalen - Helse Sør-Øst RHF