logo Sykehuspartner

Bedre arbeidshverdag for ansatte ved OUS

Overgangen til DIPS Arena ved Oslo universitetssykehus har vært en suksess. Nå er hele OUS flyttet over på den nye elektroniske pasientjournalløsningen.

Publisert 14.06.2023
En lege som skriver på en bærbar datamaskin
Illustrasjon: Shutterstock

Bedre enn forventet

DIPS Arena gjør blant annet registreringsarbeidet enklere og kvaliteten bedre, og vil gi en bedre arbeidshverdag for mange av de ansatte på OUS. Tilbakemeldingene fra de som bruker løsningen i det daglige er positive.

–  Jeg syntes implementeringen av DIPS Arena har gått mye bedre enn forventet. Vi har fått god hjelp av DIPS Arena-teamet og brukerstøtte ved behov – de har stort sett løst småproblemene som har oppstått. Den nye løsningen er annerledes enn den forrige så det var litt uvant, men den er oversiktlig og grei, sier Bente Nickelsen, sekretær Hjertemed. sengepost OUS Ullevål.

Godt samarbeid

Sykehuspartner har ansvaret for å modernisere løsningen for elektronisk pasientjournal (EPJ) for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Hele OUS er nå over på DIPS Arena, og dermed er de det første helseforetaket i regionen som tar i bruk den nye løsningen. 

 – Utrullingen har gått veldig bra. Dette har vært et stort prosjekt som hadde oppstart i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA), før resten av sykehuset kom på i mai, sier Anne Karine Fossum, prosjektleder fra OUS. 

Hun roser samarbeidet og den tette dialogen de har hatt i prosjektet.

 – I prosjektet hadde vi engasjerte prosjektdeltagere som levde videre som instruktører og oppstartsstøtte. Det var veldig viktig og har betydd mye for oppstarten. DIPS ressurser har også vært involvert i oppstartstøtte, noe som har hjulpet veldig for å få dekket opp støtte til alle lokalisasjoner, sier hun. 

Hovedprosjektleder Stein Hagen fra Sykehuspartner er også veldig fornøyd med samarbeidet. 

 – Overgangen til DIPS Arena ved OUS har vært en suksess takket være den fantastiske innsatsen fra alle involverte, sier Hagen.