logo Sykehuspartner

– Sykehuspartner er på rett vei

– Konsernrevisjonsrapporten gir Sykehuspartners moderniseringsprogram gode tilbakemeldinger. Dette viser at vi er på rett vei i moderniseringen av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, sier administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen.

Publisert 09.03.2023

Ilustraasjonsbilde av workshop

Moderniseringen gir nye muligheter i pasientbehandlingen og er med på å realisere de langsiktige ambisjonene i regionen. ​(Foto: Thomas Brun/NTB)

Det er etter det regionale helseforetaket sin følgerevisjon i tredje tertial i 2022, at konsernrevisjonen kommer med gode tilbakemeldinger til moderniseringsprogrammet Stim. Ifølge administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, viser revisjonen at Sykehuspartner med Stim har etablert en god moderniseringsmotor.

– Vi har gjort oss mange erfaringer underveis i arbeidet med å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen. Da er det veldig positivt når konsernrevisjonen skriver at Stim har bidratt til å løfte Sykehuspartner, påpeker hun.

Stim etablerer IKT-infrastrukturløsninger for Helse Sør-Øst. Løsningene bidrar til bedre samhandling på tvers, noe dagens infrastruktur ikke er egnet til. Moderniseringen gir nye muligheter i pasientbehandlingen og er med på å realisere de langsiktige ambisjonene i regionen. ​

Gjennomføringskraft for fremtidige prosjekter

Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner planlegger å videreføre styrkene fra Stim-programmet etter 2023 for å opprettholde gjennomføringskraft i store prosjekter.

– Gjennomføringskraft i prosjekter er helt sentralt, og det er naturlig å se på hvordan vi kan bruke erfaringene fra Stim fremover, forteller Tangen Nilsen.

– Vil gi store gevinster

Konsernrevisjonen kommer også med anbefalinger hvor Sykehuspartner kan blir bedre.

– Jeg mener vi kan bli enda bedre, og de anbefalingene konsernrevisjonen kommer med, bør vi absolutt ta til oss Vi må lære og forbedre. Og når vi blir gode til å jobbe på de nye måtene, vil det gi store gevinster. For pasientene, for sykehusene og for Sykehuspartner, påpeker Tangen Nilsen.​