logo Sykehuspartner
En hånd som holder en bærbar datamaskin

Ledelsessystem og bruksvilkår

Sykehuspartner HFs ledelsessystem og regionale bruksvilkår for informasjonssikkerhet

Sykehuspartner HF er regionens primære databehandler. I tillegg til de regionalt vedtatte dokumentene i det fellesregionale ledelsessystemet for informasjonssikkerhet, er  Sykehuspartner HF ansvarlig for de regionale bruksvilkår for informasjonssikkerhet som foretakene må akseptere.

Sykehuspartner HF følger det regionale ledelsessystemet for informasjonssikkerhe​t. I tillegg har Sykehuspartner HF utarbeidet egne ledelsesdokumenter innenfor informasjonssikkerhet som supplerer det regionale ledelsessystemet.​    Trusselvurderingen gir en strategisk og grundig beskrivelse av det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten. Rapporten skal bidra med situasjonsforståelse og beslutningstøtte. 
     

    Sist oppdatert 18.04.2024