logo Sykehuspartner
En hånd som holder en bærbar datamaskin

Ledelsessystem og bruksvilkår

Sykehuspartner HFs ledelsessystem og regionale bruksvilkår for informasjonssikkerhet

Sykehuspartner HF er regionens primære databehandler. I tillegg til de regionalt vedtatte dokumentene i det fellesregionale ledelsessystemet for informasjonssikkerhet, er  Sykehuspartner HF ansvarlig for de regionale bruksvilkår for informasjonssikkerhet som foretakene må akseptere.

Sykehuspartner HF følger det regionale ledelsessystemet for informasjonssikkerhe​t. I tillegg har Sykehuspartner HF utarbeidet egne ledelsesdokumenter innenfor informasjonssikkerhet som supplerer det regionale ledelsessystemet.​    Trusselvurdering 2024 for spesialisthelsetjenesten er nå ferdigstilt og publisert. Vurderingen gir en beskrivelse av det digitale trusselbildet som spesialisthelsetjenesten står ovenfor, basert på de åpne trusselvurderingene fra myndighetene og rundt 50 andre nasjonale og internasjonale rapporter.

   Rapporten skal sikre en omforent situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Trusselvurderingen gir innsikt i hvordan man kan forstå hva som truer spesialisthelsetjenestens verdier og hvilken risiko dette utgjør, slik at vi bedre evner å vurdere risiko vi står ovenfor.

   Trusselvurdering-24_Digital.pdf
    

   Sist oppdatert 18.04.2024